Huyện Điện Biên chi trả 5 tỷ đồng hỗ trợ người dân ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Chủ Nhật, 05/07/2020, 14:29 [GMT+7]
Điện Biên TV – Tính đến nay huyện Điện Biên đã hỗ trợ 5 tỷ đồng cho người có công với cách mạng bị ảnh hưởng do Covid-19.
N
 Toàn tỉnh hiện có khoảng trên 300.000 người dân ảnh hưởng dịch Covid-19 cần được hỗ trợ với tổng kinh phí trên 200 tỷ đồng.

Huyện Điện Biên có khoảng 27.939 đối tượng là người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội và người thuộc hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng do Covid – 19 được hỗ trợ với tổng kinh phí gần 24 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về các biện pháp, chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đến thời điểm này huyện đã thực hiện chi trả 5 tỷ đồng cho các đối tượng là người có công với cách mạng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19. 

Để tiếp tục thực hiện chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội và người thuộc hộ nghèo, cận nghèo huyện Điện Biên đang rà soát, lập danh sách cụ thể trình cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung thêm kinh phí để hỗ trợ kịp thời các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid – 19. Được biết, toàn tỉnh hiện có khoảng trên 300.000 người dân ảnh hưởng dịch Covid-19 cần được hỗ trợ với tổng kinh phí trên 200 tỷ đồng./.

 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.