Điện Biên tăng cường quản lý, bảo vệ rừng

Thứ Năm, 09/01/2020, 15:32 [GMT+7]
Điện Biên TV - Thời gian qua, Chi cục Kiểm lâm tỉnh thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường, chủ động ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm lâm luật, qua đó góp phần tích cực trong công tác quản lý và bảo vệ rừng.
N
Năm 2019, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên phát hiện và xử lý 29 vụ khai thác rừng trái pháp luật.

 

Năm 2019, Chi cục Kiểm lâm tỉnh phát hiện 396 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, giảm 57 vụ so với năm 2018 (giảm 12,58%), trong đó vi phạm các quy định về PCCCR gây cháy rừng là 32 vụ; vi phạm quy định về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng 3 vụ; khai thác rừng trái pháp luật 29 vụ, tăng 15 vụ so với năm 2018 (tăng 107,14%); phá rừng trái pháp luật 112 vụ, giảm 5 vụ so với năm 2018 (giảm 4,27%), gây thiệt hại 19,23 ha rừng, giảm 11,81 ha so với năm 2018 (giảm 38,06%).

Để làm tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh chỉ đạo các Hạt kiểm lâm huyện chú trọng tăng cường tuần tra, kiểm soát, truy quét các tụ điểm về khai thác rừng, tập kết lâm sản trái pháp luật tại các khu vực trọng điểm; tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn kịp thời các hành vi mua bán, vận chuyển, cất giữ, kinh doanh, chế biến lâm sản trái phép.

Chi cục Kiểm lâm cũng chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức ký cam kết giữa hạt trưởng và chủ tịch UBND các xã, thị trấn về công tác giám sát hoạt động của kiểm lâm phụ trách địa bàn. Cán bộ kiểm lâm địa bàn phối hợp với các ban, ngành của xã tổ chức tuyên truyền, học tập, phổ biến công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Trong năm 2019, lực lượng kiểm lâm đã tổ chức học tập và tuyên truyền 2.122 buổi tại các thôn, bản với 90.359 lượt người tham gia học tập và ký cam kết bảo vệ rừng; phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức 8 cuộc diễn tập PCCCR cấp xã; kịp thời nắm bắt thông tin và tham mưu cho chính quyền xã huy động 6.825 lượt người tham gia chữa cháy rừng kịp thời nên đã hạn chế diện tích rừng bị cháy, không để cháy lan ra diện rộng.

N
Cán bộ kiểm lâm địa bàn phối hợp với các ban, ngành của xã tổ chức tuyên truyền, học tập, phổ biến công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

 

Thời gian tới, Chi cục Kiểm lâm tỉnh sẽ tiếp tục quản lý bảo vệ bằng được diện tích rừng hiện có và làm tốt công tác PCCCR, giảm thiểu căn bản tình trạng cháy rừng, phá rừng, vi phạm Luật Lâm nghiệp, giảm số vụ vi phạm và mức độ thiệt hại. 

Tăng cường kiểm tra, đối chiếu ngoài thực địa kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; rà soát những diện tích có khả năng phát triển thành rừng trên đối tượng DT2 (diện tích có cây gỗ rải rác) để bảo vệ tái sinh tự nhiên, nâng độ che phủ rừng trong năm 2020.

N
Để bảo vệ những diện tích rừng đã được giao, nhiều xã, thôn bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã đề ra những quy ước, hương ước để mọi người cùng nhau thực hiện.

 

Tại hội nghị tổng kết đánh giá công tác năm 2019 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến đánh giá cao kết quả ngành kiểm lâm đạt được trong năm qua, nhất là công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng; tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt cao 42,25%.

Đồng chí cũng nhấn mạnh: "Lực lượng Kiểm lâm tỉnh cần tập trung nghiên cứu các văn bản, quy định, hệ thống văn bản pháp luật để áp dụng vào thực tế nhiệm vụ; phải thống nhất nhận thức về quy hoạch 3 loại rừng là để thực hiện chính sách về lâm nghiệp; công bố quy hoạch gắn với bàn giao ngoài thực địa".

Với những nỗ lực của lực lượng kiểm lâm các cấp, công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tình hình vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng trên địa bàn giảm rõ rệt, nâng cao nhận thức của người dân trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, góp phần thực hiện tốt công tác xã hội hóa quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, kinh tế đồi rừng ngày càng được nhân rộng, nâng cao đời sống của nhân dân, đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh./.

 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
 
.