Toàn tỉnh có 162 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp

Thứ Sáu, 08/01/2021, 10:13 [GMT+7]

Điện Biên TV - Thời gian qua, Điện Biên đã có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp phát triển. Đây thực sự là động lực giúp nhiều HTX thay đổi mô hình sản xuất, kinh doanh và khẳng định tính hiệu quả của mô hình kinh tế tập thể trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, góp phần tạo động lực cho nông nghiệp - nông dân và nông thôn.

1

Toàn tỉnh hiện có 162 HTX nông nghiệp với trên 9.300 thành viên. Có 130 HTX đủ điều kiện đánh giá xếp loại, thu nhập bình quân của thành viên, lao động của các HTX ước đạt gần 40 triệu đồng/năm.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh hiện có 402 tổ hợp tác nông nghiệp với 2.750 thành viên, đây là những đầu mối quan trọng thực hiện liên kết, tiêu thụ.

Thời gian qua, đã có nhiều HTX làm tốt vai trò liên kết nông dân với nhau để chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, hiệu quả cao.

Các HTX này đã vận động, tổ chức cho các hộ nông dân dồn điền đổi thửa, khắc phục được hạn chế về ruộng đất manh mún, hình thành những cánh đồng lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm thu hoạch và thu nhập cho nông dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế, đó là: đa số các HTX mới hình thành, quy mô nhỏ, nguồn vốn, mặt bằng sản xuất, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý các HTX được đào tạo bài bản còn hạn chế.

Ngoài ra, khả năng ứng dụng công nghệ, đầu ra cho sản phẩm, các mối liên kết thường không bền vững cũng là vấn đề đặt ra với nhiều HTX nông nghiệp hiện nay.

Các doanh nghiệp nông nghiệp có năng lực đủ mạnh để tham gia đầu tư, xây dựng vùng nguyên liệu trên địa bàn tỉnh không nhiều, từ đó dẫn đến hiện nay có tới 32 HTX đang ngừng hoạt động và chờ giải thể./.
 

 

Ngọc Hải/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.