Ai phải nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2020?

Thứ Ba, 11/02/2020, 07:19 [GMT+7]

Thuế thu nhập cá nhân áp dụng với tất cả các cá nhân có thu nhập tính thuế. Ai có các khoản thu nhập sau đây sẽ phải nộp thuế TNCN năm 2020.

Link: https://vov.vn/kinh-te/ai-phai-nop-thue-thu-nhap-ca-nhan-nam-2020-1007606.vov
 

Theo VOV

.