Năm 2019, tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đạt gần 2.930 tỷ đồng

Thứ Năm, 09/01/2020, 17:30 [GMT+7]

Điện Biên TV - Chiều 9/1, Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức tổng kết, đánh giá hoạt động năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chủ trì hội nghị.

d
Đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phát biểu kết luận hội nghị


Năm 2019, tổng nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đạt hơn 2.930 tỷ đồng, tăng gần 244 tỷ đồng so với năm 2018, tỷ lệ tăng trưởng đạt 9%.

Tổng dư nợ cho vay đạt gần 2.930 tỷ đồng, đạt 99% kế hoạch. Chất lượng tín dụng được kiểm soát, duy trì ổn định, nợ quá hạn và nợ khoanh hơn 11 tỷ đồng, chiếm gần 0,4%/tổng dư nợ. Các chương trình tín dụng chính sách đã tác động tích cực đến vùng nghèo, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trên cơ sở kết quả đạt được, năm 2020, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, triển khai thực hiện tốt các mặt hoạt động nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch huy động vốn được giao; trong đó phấn đấu tăng trưởng tín dụng từ 10% đến 12%, giảm nợ quá hạn dưới 0,25%; nâng tổng dư nợ lên khoảng 3.250 tỷ đồng.

c d
Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã biểu dương, khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019


Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Quý đề nghị: Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp cần bám sát các kế hoạch, mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn và định hướng chỉ đạo của NHCSXH Việt Nam để tổ chức thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020, triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về tín dụng ưu đãi để người dân hiểu, chấp hành tốt chính sách, sử dụng vốn vay đúng mục đích và đạt hiệu quả.

Nhân dịp này, Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã biểu dương, khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019./.

 

Thu Nga - Minh Hòa/DIENBIENTV.VN

 

.