UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến đề án phát triển cán bộ giáo dục, chuyển đổi số

Thứ Tư, 17/11/2021, 21:24 [GMT+7]

Điện Biên TV - Tiếp tục chương trình phiên họp tháng 11 (lần 1), ngày 17/11, UBND tỉnh xem xét cho ý kiến vào các nội dung tờ trình quan trọng. Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.  

1
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô phát biểu thống nhất các nội dung tại ngày làm việc thứ hai, phiên họp UBND tỉnh tháng 11.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận, xem xét cho ý kiến vào nội dung Tờ trình phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình đổi mới giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”. Về nội dung này, đa số các đại biểu nhất trí với nội dung Đề án, tuy nhiên các đại biểu đề nghị để đánh giá tổng thể Đề án cần nghiên cứu kỹ lưỡng, về quy hoạch nhà giáo phải có các chính sách đồng bộ, việc tuyển dụng, quản lý, đào tạo lại đội ngũ cán bộ nhà giáo đạt chuẩn như thế nào?.

Việc sắp xếp biên chế, tinh giản biên chế; số lớp, số giáo viên còn chênh nhau, kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như UBND tỉnh quan tâm bổ sung biên chế còn thiếu, nhất là đối với bậc học mầm non.

Thống nhất nội dung này, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn chỉnh Đề án để trình UBND tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cần đánh giá đúng thực trạng, hạn chế để xác định mục tiêu, giải pháp phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đến năm 2030.

Về nhiệm vụ và giải pháp, đề án cần làm rõ hơn việc thực hiện các yêu cầu, quy định của trung ương, của tỉnh về tinh giản biên chế và tuyển dụng biên chế giáo viên. Đối với bồi dưỡng, đào tạo phải xác định thêm các loại hình như: tập trung hoặc theo ngành, theo địa bàn… và khuyến khích đội ngũ giáo viên tự học để nâng cao trình độ, chuẩn hóa giáo dục; phải làm rõ hơn về trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong thực hiện Đề án.

Bên cạnh đó, nguồn kinh phí thực hiện đề án phải tuân thủ nguyên tắc chung là theo phân cấp của quản lý nhà nước; làm rõ hơn cơ chế sử dụng nguồn kinh phí thực hiện đề án; khuyến khích công tác xã hội hóa giáo dục.

Về nội dung Tờ trình Đề án phê duyệt chuyển đổi số tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, các đại biểu nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng Đề án, đồng thời đề xuất cần ưu tiên về 6 lĩnh vực, nhất là lĩnh vực thương mại điện tử; áp dụng công nghệ số trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp… trên địa bàn tỉnh. Cần nghiên cứu kỹ các ngành, nghề cần chuyển đổi số.

Kết luận nội dung này, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành liên quan cần làm rõ thêm việc ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong thực hiện thương mại điện tử. Về mục tiêu trong giai đoạn từ nay đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 về cơ bản cần bám sát mục tiêu đã xác định, trong đó trong giai đoạn 2026-2030, phấn đấu đạt cao hơn.

Về các nhóm giải pháp thực hiện, đồng chí đề nghị ở cấp tỉnh, cấp huyện và các sở, ngành thực hiện chuyển đổi số như thế nào, cần phải nghiên cứu kỹ để triển khai thực hiện đảm bảo tính kế thừa. Về cơ chế tài chính, dành 1% chi thường xuyên để thực hiện; khuyến khích huy động nguồn kinh phí ngoài ngân sách địa phương để thực hiện Đề án.

Về tổ chức thực hiện đồng chí chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần tập trung vào 6 lĩnh vực ưu tiên trong chuyển đổi số. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông trên cơ sở các ý kiến tham gia của các đại biểu, hoàn thiện nội dung Đề án để trình UBND tỉnh trong thời gian tới.

Cũng tại phiên họp lần này, bên cạnh 8 nội dung xem xét, thảo luận tại phiên họp, UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương cho ý kiến bằng văn bản vào 4 nội dung quan trọng khác là: Báo cáo tài chính Nhà nước tỉnh năm 2020; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ học sinh trường THPT chuyên và mức thưởng, mức chi bồi dưỡng đối với giáo viên, cán bộ quản lý, chuyên gia, học sinh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa quốc gia, khu vực và quốc tế của tỉnh Điện Biên;

Tờ trình đề nghị ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Điện Biên và Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 56/2017 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ tiền vé xe cho người lao động của tỉnh Điện Biên đi sơ tuyển, đi làm việc có tổ chức tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh./.

 

 

Minh Thư - Chí Công/DIENBIENTV.VN

Xem lịch phát sóng
.