UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Thứ Ba, 03/08/2021, 17:29 [GMT+7]

Điện Biên TV – UBND tỉnh Điện Biên vừa có văn bản chỉ đạo về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1063/CĐ-TTg.

Theo đó, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các tổ chức chính tri xã hội tỉnh; yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh

Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất, hiệu quả các biện pháp cụ thể phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã ban hành trong thời gian qua.

Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, giữ vững thành quả chống dịch, không để dịch bệnh lây lan trong cơ quan, đơn vị, địa bàn phụ trách.
Vận động, kêu gọi tới các gia đình có người thân đang sinh sống, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam và các tỉnh có dịch đang thực hiện giãn cách xã hội không được rời địa bàn, tiếp tục ở lại theo tinh thần giãn cách của Chính phủ “ai ở đâu ở đấy”.

2. Sở Y tế

Tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Văn phòng thường trực chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 xây dựng các kế hoạch tiêm vắc xin đồng thời tổ chức tiêm vắc xin nhanh, đúng đôi tượng, an toàn, hiệu quả, không để vắc xin hết hạn; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xin cho, lựa chọn vắc xin, lợi dụng chức trách để tiêm cho người không đúng đối tượng và các tiêu cực khác trong việc tiêm vắc xin.

Tăng cường huy động đội ngũ cán bộ y tế (nhất là lực lượng hồi sức cấp cứu) không phân biệt công, tư tham gia công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Có biện pháp phù hợp để nâng cao chất lượng, số lượng Bác sỹ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên. Sẵn sàng lực lượng chi viện cho các địa phương dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, có số lượng ca mắc lớn theo sự điều phối của Bộ Y tế.

Chú trọng chăm lo động viên tinh thần, đảm bảo phương tiện phòng hộ, hỗ trợ vật chất đối với lực lượng y tế và các lực lượng trực tiếp chống dịch. Có phương án sử dụng hợp lý lực lượng y tế, những nơi không nhất thiết cần nhân viên y tế thì hướng dẫn các lực lượng khác và nhân dân thực hiện.

Chủ động phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện mua sắm vật tư y tế phòng, chống dịch đảm bảo ứng phó kịp thời với từng cấp độ dịch diễn ra trên địa bàn tỉnh.

3. Công an tỉnh

Chỉ đạo các Chốt kiểm dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm soát người, phương tiện vào tỉnh theo Công văn số 2299/UBND-KGVX ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh về triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Kịp thời xử lý và đề xuất xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch, các trường hợp đưa thông tin sai sự thật ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng chống dịch của cả nước và của tỉnh.

4. Các Sở: Công thương, Lao động Thương binh và Xã hội, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh

Xây dựng các phương án đảm bảo sản xuất, đời sống, an sinh xã hội theo các kịch bản dịch bệnh, sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch bệnh. Quản lý giá sản phẩm tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực trong mua sắm hàng hóa trong Nhân dân.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Y tế thực hiện đăng tải công khai minh bạch kịp thời, đúng quy định các thông tin về phòng, chống dịch để Nhân dân được biết, chia sẻ, ủng hộ và tích cực tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19 tại địa phương quản lý.

Kịp thời tổ chức hỗ trợ cung cấp ngay đủ lương thực, thực phẩm cho tất cả những người lao động nghèo, người không còn lương thực dự trữ, người bị mất thu nhập do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Không để người dân nào thuộc địa bàn quản lý bị thiếu ăn, thiếu mặc, hỗ trợ y tế cần thiết cho mọi người dân, hỗ trợ, động viên tuyên truyền tới các gia đình có người thân đang sinh sống, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và các tỉnh có dịch đang thực hiện giãn cách xã hội không hoang mang, lo lắng quá mức cần động viên người thân thực hiện nghiêm các quy định của địa phương nơi đang sinh sống, làm việc và các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Chính phủ, Bộ Y tế, địa phương nơi sinh sống đóng góp cho sự thành công đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn cả nước./.

 

 

DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.