"Các dân tộc tỉnh Điện Biên đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển bền vững"

Thứ Tư, 11/09/2019, 09:03 [GMT+7]
Điện Biên TV – Với chủ đề “Các dân tộc tỉnh Điện Biên đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển bền vững” Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Điện biên lần thứ III, năm 2019 sẽ diễn ra từ 24 - 25/ 10/2019.
N
Đồng chí Mùa A Sơn - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ II năm 2014.

Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Điện Biên lần thứ III năm 2019 được tổ chức sắp tới nhằm tiếp tục tổng kết, đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2014-2019.

Ông Lò Văn Tiến - Phó chủ tịch UBND Tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội cho biết: Để chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Điện biên lần thứ III, năm 2019 sắp tới các sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức căn cứ nhiệm vụ thực hiện triển khai kế hoạch theo đúng nội dung kịch bản của chương trình và kịp tiến độ yêu cầu. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội; tiếp tục hoàn thiện các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội cấp tỉnh lần thứ III, năm 2019 diễn ra trang trọng và ý nghĩa.  

Trong những năm qua, được sư quan tâm của Đảng, Nhà Nước, đã có nhiều chính sách về dân tộc, các đề án, dự án hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên của người dân, là yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhằm nâng cao đời sống của đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn tỉnh.

Từ các phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến là con em đồng bào dân tộc thiểu số trong lao động, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học và bảo vệ an ninh tổ quốc. Nguồn nhân lực là người đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được quan tâm, chú trọng, được tạo điều kiện để phát triển toàn diện và được Đảng, Nhà Nước, chính quyền coi trọng, giao giữ nhiều vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị trong toàn tỉnh.

Đồng bào DTTS góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Điện Biên.
Đồng bào DTTS góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Điện Biên.

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Điện biên lần thứ III, năm 2019 sẽ diễn ra từ 24 - 25/ 10/2019 tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh trong công cuộc xóa đói giảm nghèo; vừa là diễn đàn để các đại biểu người DTTS xuất sắc, tiêu biểu giao lưu học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Qua đó, thắt chắt tinh thần đoàn kết các dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào vào sự lãnh đạo của Đảng; quyết tâm bảo vệ và xây dựng Tổ quốc…

 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.