.

Từ tháng 12/2018, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế sẽ thay đổi

Thứ Tư, 31/10/2018, [GMT+7]

Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngân sách nhà nước cho một số đối tượng sẽ thay đổi từ ngày 1/12/2018.
 


Từ ngày 1/12/2018, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước cho một số đối tượng như sau:

- Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo.

- Hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

- Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng BHYT đối với học sinh, sinh viên; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Các thông tin trên được quy định tại Nghị định 146/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.

 

 

Theo VTV

.
.
.
.
.