.

Điện Biên: Trong 9 tháng khám chữa bệnh được trên 572.377 lượt người

Thứ Tư, 17/10/2018, [GMT+7]
Điện Biên TV - Trong 9 tháng năm 2018, ngành Y tế tỉnh Điện Biên đã khám chữa bệnh cho trên 572.377 lượt người. Tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn đạt 98,7%.
 
S
Chỉ trong 9 tháng năm 2018 ngành Y tế tỉnh Điện Biên đã khám chữa bệnh được 572.377 lượt trong đó điều trị nội trú 82.382 lượt, điều ngoại nội trú 489.995 lượt.

 

 
Xác định công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Do đó ngành Y tế tỉnh Điện Biên đã thường xuyên chỉ đạo cán bộ, nhân viên y tế từ tỉnh đến địa phương luôn nêu cao trách nhiệm khám chữa bệnh cho người dân.
 
Chỉ trong 9 tháng năm 2018 ngành Y tế tỉnh Điện Biên đã khám chữa bệnh được 572.377 lượt trong đó: điều trị nội trú 82.382 lượt, điều ngoại nội trú 489.995 lượt. Tổng kinh phí dự kiến đề nghị quyết toán là 313.764 triệu đồng.
 
Tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn đạt 98,7%, ngành Y tế tỉnh đã thực hiện nghiêm túc về giá dịch vụ y tế, việc chuyển tuyến và kết nối, liên thông hệ thống thông tin giám định BHYT tại các cơ sở y tế theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội tỉnh, các ngành chức năng liên quan chỉ đạo và kịp thời tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc, trong việc thực hiện chính sách khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn./.
 
 
 
 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.V
.
.
.
.
.