.

Điện Biên: Nâng cao ý thức, trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Thứ Tư, 08/08/2018, [GMT+7]
Điện Biên TV - Ý thức chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chưa cao là một trong những nguyên nhân dẫn đến mất ATTP. Vì vậy, để đảm bảo VSATP giảm thiểu các vụ ngộ độc thực phẩm thì việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm là rất cần thiết.
 
s
Cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm

 

Có thể nhận thấy việc mất ATTP đang là nỗi lo ngại của người tiều dùng. Thực tế hiện nay tình trạng sử dụng chất cấm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm diễn ra ở nhiều nơi, nhiều loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không bảo đảm an toàn vẫn lưu thông trên thị trường. Tại một số địa phương còn xuất hiện thực phẩm nhập lậu không đảm bảo VSATTP, điều kiện chăn nuôi, hạ tầng chợ, các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ chưa kiểm soát được mức độ an toàn. Điều này làm cho tình hình ATTP trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, gây ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng....

Trong quý I/2018, Sở Y tế đã tổ chức 108 đoàn kiểm tra, giám sát công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh phát hiện và xử lý 47 cơ sở vi phạm. Nguyên nhân chính là do ý thức chấp hành các quy định pháp luật về ATTP của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm chưa cao do nhận thức yếu kém, chạy theo lợi nhuận làm ảnh hưởng sức khỏe của người tiêu dùng.

 

s
Tp. Điện Biên Phủ tổ chức tập huấn kiến thức đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm cho 65 học viên là những hộ sản xuất, kinh doanh, chế biến nông, lâm thủy sản thuộc 9 phường, xã trên địa bàn thành phố ( ảnh Dương Hiền)

 

Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) cho người dân và du khách, Sở Y tế tỉnh Điện Biên đã thường xuyên chỉ đạo tuyến huyện, tuyến xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát VSATTP tại các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, kinh doanh và dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Tăng cường công tác truyền thông, kiểm tra, giám sát liên ngành từ tỉnh đến huyện về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống trên địa bàn toàn tỉnh.

Nhưng để công tác đảm bảo ATVSTP đạt hiệu quả cao hơn, bên cạnh việc tăng cường vai trò quản lý, giám sát việc thực thi pháp luật về ATTP, các ngành chức năng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Xử lý nghiêm minh, công khai và thích đáng đối với những hành vi vi phạm, nâng cao nhận thức của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng về ảnh hưởng của thực phẩm bẩn. Cùng với đó, tôn vinh, quảng bá, khuyến khích các tổ chức, cá nhân sản xuất các sản phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn./.

 
 
 
 
Tử Long
.
.
.
.
.