.

Ngành y tế giảm hơn 25.000 người hưởng lương từ ngân sách

Thứ Tư, 25/07/2018, [GMT+7]

Từ năm 2017 đến nay, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế đã giảm được hơn 25.000 người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước với số tiền lương khoảng hơn 2.000 tỷ đồng/năm.
 


Đây là kết quả sau khi các cơ sở khám chữa bệnh được chuyển sang cơ chế thực hiện giá dịch vụ có tiền lương. Theo Bộ Y tế, sau khi chuyển sang cơ chế này, đã có 24 cơ sở trực thuộc Bộ tự đảm bảo và cân đối được chi cho hoạt động thường xuyên nên ngân sách không còn phải chi trả cho tiền lương tại các bệnh viện này.

Bộ Y tế cũng cho biết, tính chung trong cả nước, từ khi thực hiện giá dịch vụ có tiền lương, đến nay, đã có 136 cơ sở y tế đảm bảo chi trả hoạt động thường xuyên, trên 1.300 cơ sở tự đảm bảo được một phần, nhờ vậy ngân sách Nhà nước cấp cho các bệnh viện năm nay đã giảm trên 7.000 tỷ đồng.

 

 

Theo VTV

.
.
.
.
.