.

Chỉ có 20% người dân khám tại trạm y tế

Chủ Nhật, 08/07/2018, [GMT+7]

Hiện nay, số lượng người dân địa phương đến khám chữa bệnh tại các trạm y tế chỉ chưa đến 20%.

1


Đơn thuốc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú tại các trạm y tế xã không quá 100.000 đồng, thậm chí có nơi chỉ 50.000 đồng. Nhiều kỹ thuật thực hiện được nhưng không được thanh toán theo bảo hiểm y tế, thậm chí nhiều danh mục kỹ thuật không có người thực hiện. Đây là bất cập tồn tại nhiều năm và là một trong những nguyên nhân khiến số lượng người dân địa phương đến khám chữa bệnh tại các trạm y tế chỉ chưa đến 20%.

Bộ Y tế cho rằng những hạn chế của tuyến y tế cơ sở là nhân lực, hạ tầng, trang thiết bị, dịch vụ chuyên môn trong danh mục bảo hiểm y tế quá ít; danh mục thuốc nghèo nàn và chi trả bảo hiểm y tế thấp là nguyên nhân đẩy người dân vượt tuyến. 6 tháng qua, số người vượt tuyến lên huyện khám là 52%.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất việc phân cấp rõ cho các tuyến, để tránh trùng lặp tốn kém chi phí không cần thiết và hạn chế việc chuyển tuyến với những bệnh lý thông thường.

Với những bất cập như hiện tại, người bệnh không thể tin tưởng để gửi gắm tính mạng của họ cho các tuyến cơ sở, nhất là trạm y tế xã. Và chỉ khi nào, tất cả các yếu tố về tài chính, nhân lực và trang thiết bị được đảm bảo, khi đó, tính trạng vượt tuyến để khám các bệnh thông thường mới có thể chấm dứt.

 

 

Theo VOV

.
.
.
.
.