.
Điện Biên :

92,8% cơ sở kinh doanh được kiểm tra đạt vệ sinh an toàn thực phẩm

Chủ Nhật, 24/06/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV – Thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018, Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP tỉnh đã thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thủ công trên địa bàn tỉnh.

Với chủ đề “Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm”, “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018. Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP từ thành phố đến xã, phường trong toàn tỉnh đã thành lập 64 đoàn thanh, kiểm tra, trong đó 07 đoàn tuyến huyện và 57 đoàn tuyến xã. Các Đoàn đã thanh, kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh - phân phối, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thủ công.

1
Từ đầu năm đến nay 92,8% cơ sở kinh doanh trên địa bàn  được kiểm tra đạt vệ sinh an toàn thực phẩm


Kết quả thực hiện kiểm tra 64 cơ sở. Trong đó: 588 cơ sở đạt, tỉ lệ 92,8%, 46 cơ sở vi phạm, tỉ lệ 7,2% (trong đó có 44 cơ sở vi phạm nhỏ chỉ nhắc nhở, 02 cơ sở bị phạt tiền với số tiền 1.350.000 đồng).

Qua kết quả kiểm tra cho thấy đa số các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm chấp hành tốt các quy định về ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm như: Có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; nội dung thông tin ghi trên nhãn của các sản phẩm đúng quy định, hạn sử dụng và nguồn gốc thực phẩm rõ ràng

Người trực tiếp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có trang phục chuyên dụng, có giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về vệ sinh ATTP, có khám sức khỏe định kỳ; dụng cụ dùng để sản xuất chế biến thực phẩm đảm bảo vệ sinh. Tuy nhiên một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, hộ gia đình chưa thực hiện tốt các quy định về ATTP như kinh doanh một số thực phẩm hết hạn sử dụng./
 

 

Minh Trang

.
.
.
.
.