.
Điện Biên :

Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018"

Chủ Nhật, 08/04/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV – “ Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm” là chủ đề “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018” do tỉnh Điện Biên phát động, nhằm tăng cường hơn nữa vai trò trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Mục tiêu của nhằm tăng cường công tác giáo dục, truyền thông, thông tin chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm (ATTP). Đề cao vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP.

1
Chủ đề “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018” là “ Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm” 

 

Đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt tại các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, thủ công. Tăng cường vai trò giám sát của các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và người tiêu dùng đối với việc thực thi pháp luật về ATTP của các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Qua đó giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.

Thời gian triển khai tháng hành động từ ngày 15/4 đến ngày 15/5/2018 trên phạm vi toàn tỉnh. Theo đó, lễ phát động “Tháng hành động” cấp tỉnh năm 2018 dự kiến từ ngày 10/4 – 15/4/2018. Tại các tuyến huyện, xã: UBND các huyện, xã tổ chức hội nghị triển khai hoặc lễ phát động “Tháng hành động” năm 2018 của địa phương, thời gian từ ngày 15/4/2018 đến 20/4/2018.

Trong “Tháng hành động” sẽ tập trung đẩy mạnh chiến dịch truyền thông và thanh tra, kiểm tra ATTP. Công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề tồn tại trong quản lý, những vi phạm về bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, pháp luật về ATTP, nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng trong công tác bảo đảm ATTP nhằm tăng cường hơn nữa vai trò trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.

 

 

Hương Trà/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.