.

Điện Biên: Làm tốt công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Chủ Nhật, 15/04/2018, [GMT+7]
Điện Biên TV - Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trong nhiều năm qua luôn được tỉnh Điện Biên coi trọng và là một trong những mục tiêu góp phần phát triển kinh tế xã hội. Bám sát các nhiệm vụ và chỉ tiêu được giao, trong quý I/2018, công tác DS - KHHGĐ trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ.
 
z
Trong quý I/2018, công tác DS - KHHGĐ trên địa bàn tỉnh Điện Biên đạt được nhiều  kết quả đáng khích lệ.

Trong quý I/2018, Sở Y tế tỉnh Điện Biên đã Xây dựng nhiều kế hoạch như: Triển khai Chiến dịch "Tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ Chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến vùng đông dân có mức sinh cao và vùng khó khăn" đợt I năm 2018 tại 60/130 xã của 08/10 huyện; Kế hoạch giám sát công tác truyền thông và triển khai Chiến dịch tại cấp huyện từ đó đạt nhiều kết quả đáng khích lệ đã Thực hiện chiến dịch đợt I tại 12/60 xã (đạt 20% KH chiến dịch), thực hiện các gói dịch vụ KHHGĐ (triệt sản đạt 4,3%KH, dụng cụ tự cung đạt 4,5%KH, tiêm thuốc tránh thai 10,4%KH chiến dịch); Đã khám phụ khoa cho 434 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, điều trị cho 175 người và khám thai cho 89 người; Kiểm tra, giám sát chiến dịch ở 12/60 xã.

 
Tổ chức truyền thông đa dạng về hình thức: Trong chiến dịch đã truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh xã 283 lượt; Họp triển khai chiến dịch 16 cuộc. Sinh hoạt các câu lạc bộ về mất cân bằng giới tính và nâng cao chất lượng dân số: 864 cuộc; Tư vấn tiền hôn nhân cho 02 trường; Qua hệ thống thông tin đại chúng (Website, mạng xã hội): 65 tin bài. 
 
Tiếp nhận và cấp phát, các phương tiện tránh thai cho các đơn vị, đảm bảo đáp ứng đủ các phương tiện tránh thai cung ứng đến đối tượng sử dụng thường xuyên và trong Chiến dịch. Quí  I đã đặt 915 ca dụng cụ tử cung; Tiêm và cấp thuốc tránh thai cho 9.333 người;  phát bao cao su cho 5.747 người;  Đẩy mạnh triển khai tiếp thị xã hội các biện pháp tránh thai phi lâm sàng.
 
Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong những tháng tiếp theo Sở Y tế tỉnh Điện Biên sẽ tập trung triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dân số; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để làm cho cán bộ và nhân dân nhận thức đầy đủ và tích cực hơn về công tác DS - KHHGĐ trong tình hình mới; tăng cường truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng xã hội, tăng cường đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản đến mọi người dân…/.
 
 
 
 
Tử Long
.
.
.
.
.