.

Điện Biên: 84 cơ sở kinh doanh thuốc thú y được phân loại B

Thứ Tư, 06/12/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 95 cửa hàng kinh doanh thuốc thú y, các ngành chức năng đã thực hiện kiểm tra, đánh giá phân loại được 86 cơ sở, trong đó có 84 cơ sở xếp loại B và 2 cơ sở xếp loại C.

Toàn tỉnh hiện không có cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y; chủ yếu thị trường kinh doanh thuốc thú y đều ở quy mô nhỏ lẻ, các sản phẩm thuốc thú y lưu hành đều được nhập từ ngoài tỉnh vào nên việc quản lý đa phần tập trung vào phần cấp phép và giám sát lưu hành.

1
Lực lượng chức năng đang kiểm tra cơ sở kinh doanh, buôn bán thuốc thú y trên địa bàn. ảnh: KT

 

Để làm tốt công tác kiểm soát chất lượng thuốc thú y trên địa bàn tỉnh, Chi cục Thú y đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT, Quản lý Thị trường, Công an… thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành thanh, kiểm tra cơ sở kinh doanh, buôn bán thuốc thú y.

Năm 2017 Chi cục Thú y đã tiến hành cấp mới 18 chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú ý; gia hạn 13 chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú Y. Cùng với đó, tiến hành kiểm tra các lĩnh vực thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y, vắc xin, hoá chất, chế phẩm sinh học và đặc biệt là kiểm tra chặt chẽ các danh mục thuốc, giấy đăng ký kinh doanh và điều kiện kinh doanh của các cửa hàng…
                                                                                      

 

Thúy Hằng

.
.
.
.
.