.
Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên :

Đầu tư 11,1 tỷ đồng xây dựng các Trạm Y tế xã

Thứ Ba, 14/11/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc Chương trình 30a huyện Điện Biên Đông, xây dựng 3 Trạm Y tế  tại các xã Keo Lôm, Tìa Dình và xã Luân Gíoi, với tổng mức đầu tư 11.1 tỷ đồng

1
Trạm y tế xã Tìa Dình huyện Điện Biên Đông đang xuống cấp nghiêm trọng


Dự án với tổng mức đầu tư 11,1 tỷ đồng, được thực hiện từ hai nguồn vốn: vốn ngân sách Trung ương (chương trình 30a) và vốn góp của nhân dân, cá nhân, tổ chức,.

Dự án xây dựng Trạm Y tế xã gồm các hạng mục như: Nhà khám chữa bệnh (2 tầng) và các hạng mục phụ trợ khác. UBND huyện Điện Biên Đông làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện các dự án bắt đầu từ năm 2017-2019.

Việc đầu tư xây dựng Trạm Y tế tại các xã Keo Lôm, Tìa Dình và xã Luân Gíoi của huyện Điện Biên Đông nhằm từng bước đáp ứng cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trên địa bàn, qua đó góp phần nâng cao sức khỏe, thúc đẩy phát triển sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn các xã có công trình được xây dựng nói riêng và huyện Điện Biên Đông nói chung.
                                                                                                                               

 

Thúy Hằng

.
.
.
.
.