.

6 nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận ưu tiên giải quyết trong năm 2019

Thứ Tư, 13/03/2019, [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng 13/3, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc với 63 điểm cầu trên cả nước nhằm triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận năm 2019. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Điện Biên có đồng chí đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố.

dx
Điểm cầu tỉnh Điện Biên

 

Năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, chương trình mục tiêu của Nhà nước và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Về cơ bản 5 chương trình công tác đã đạt được kết quả khá toàn diện. Nhiều nơi, MTTQ có nhiều sáng kiến, sáng tạo, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, rõ việc, rõ kết quả; kịp thời báo cáo, kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống của nhân dân.

Năm 2019, là năm thứ tư chuẩn bị kết thúc của nhiệm kỳ 5 năm. Đến nay, cả nước đã có 8.298/11.159 xã, phường, thị trấn tổ chức Đại hội; cấp huyện đã có 19/712 đơn vị tổ chức Đại hội điểm. Ở Trung ương, đang hết sức chủ động, khẩn trương rà soát, triển khai các nhiệm vụ về hướng dẫn, tổ chức và phục vụ Đại hội, coi đây là nhiệm vụ cần tập trung, ưu tiên hàng đầu.

Do đó, năm 2019 được xác định là năm MTTQ Việt Nam đặt ra trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt rất lớn đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đóng góp thiết thực hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước.

Tinh thần chung xác định là phải quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể công tác mặt trận năm sau cao hơn năm trước; việc tổ chức Đại hội phải thành công và để lại dấu ấn, do dó Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xác định tập trung ưu tiên trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện trong hệ thống 6 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đối với Điện Biên, năm 2018, tuy trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn nhưng MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã tập trung tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều kết quả tích cực. Điển hình là công tác tuyên truyền, vận động được triển khai, thực hiện với các hình thức phong phú, kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến với các tầng lớp nhân dân.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tiếp tục được triển khai sâu rộng và mang lại nhiều kết quả, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, trong đó cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", MTTQ các cấp đã tổ chức trên 100 cuộc tuyên truyền với hơn 8 nghìn lượt người tham dự; vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo", MTTQ các cấp vận động ủng hộ trên 5,7 tỷ đồng, đã hỗ trợ làm 88 nhà đại đoàn kết, 10 mái ấm cho chiến sĩ, người nghèo nơi biên giới và hỗ trợ cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh với số tiền 4.262 triệu đồng; MTTQ cấp huyện đã phân bổ làm 62 nhà đại đoàn kết...

Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên triển khai, thực hiện tích cực. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ trì tổ chức 55 cuộc giám sát, phối hợp giám sát 213 cuộc; tổ chức phản biện một cuộc; tổ chức 24 cuộc đối thoại giữa nhân dân và người đứng đầu cấp ủy, chính quyên, qua đó tháo gỡ, giải quyêt kịp thời nhiều vấn đề vướng mắc, bức xúc của nhân dân trên nhiều lĩnh vực./.

 

Diệp Xuân/DIENBIENTV.VN

.
.
.
.
.