Mường Ảng - Mùa Xuân có Đảng

Thứ Hai, 04/02/2019, 09:29 [GMT+7]

Điện Biên TV - Xuân đất trời… xuân của lòng người. Một mùa xuân nữa lại về trên đất Mường Khoe. Năm nay, bà con nơi đây như đón một cái Tết sung túc và trọn vẹn hơn, bởi vùng đất này đã có sự chuyển mình mạnh mẽ, đạt được nhiều thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả đó mang đậm dấu ấn của sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, sự chung sức đồng lòng của chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện, đó sẽ là nền tảng, là sức bật để Mường Ảng tiếp tục đi lên.

Nói đến mùa xuân là nói đến khí thiêng của đất trời, sông núi, đến sự giao thoa của vạn vật sinh sôi, đâm chồi nảy lộc. Hơn đâu hết, mùa xuân ở miền đất Mường Khoe này còn đậm đà hơn, bởi khí thiêng cội nguồn lan tỏa. Mường Ảng - nghĩa của đồng bào dân tộc Thái là “Mường Khoe” hay còn gọi là “Mường Đẹp”.

Nơi có địa danh lịch sử Thẩm Púa được Bộ Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ đặt “đại bản doanh” đầu tiên, trước khi mở màn chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” buộc thực dân Pháp phải đầu hàng vô điều kiện tại hiệp định Giơnevơ chấm dứt thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp của dân tộc ta.

1
Xã Ẳng Nưa là xã đầu tiên của huyện Mường Ảng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

 

Dọc theo con đường bê tông phẳng phiu, sạch đẹp là những ngôi nhà sàn thấp thoáng dưới tán cà phê xanh mướt. Là xã đầu tiên của huyện Mường Ảng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, Ẳng Nưa vẫn đang tiếp tục nỗ lực để nâng cao các tiêu chí đã đạt được và hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững.

Ðể có được thành quả như ngày hôm nay, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân xã Ẳng Nưa đã không ngừng nỗ lực, đoàn kết trong thực hiện các giải pháp xây dựng nông thôn mới. Sau hơn 1 năm đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống của Nhân dân vẫn tiếp tục có nhiều đổi thay theo hướng tích cực.

Hàng chục ngôi nhà mới khang trang mọc lên, đường làng, ngõ xóm luôn được duy trì sạch đẹp; tỉ lệ hộ nghèo đã giảm còn dưới 11%. Ðể duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, Đảng ủy xã đã giao nhiệm vụ cho mỗi cấp ủy viên phụ trách 1 bản, cán bộ chuyên môn trực tiếp phụ trách các tiêu chí liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình. Từ đó để cán bộ, đảng viên phát huy vai trò trách nhiệm của mình, cùng cấp ủy, chính quyền đoàn kết Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

1
Ẳng Nưa vẫn đang tiếp tục nỗ lực để nâng cao các tiêu chí đã đạt được và hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững.

 

Ông Lù Văn Triệu, Bí thư Ðảng ủy xã Ẳng Nưa huyện Mường Ảng cho biết: Trên cơ sở các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, và của Ban chấp hành Đảng bộ huyện thì Đảng ủy cũng đã cụ thể hóa Nghị quyết, Chủ trương đó thành chương trình hành động của cấp ủy, từ đó tổ chức, lãnh đạo, quán triệt UBND, HHĐND, MTTQ và các đoàn thể xây dựng kế hoạch cụ thể của từng tổ chức từ đó để lãnh đạo nhân dân thực hiện các vấn đề phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, và trong đó chú ý nhất là vấn đề thâm canh tăng năng suất, chuyển đổi cơ cấu giống cho năng suất cao.

Và đặc biệt riêng đối với xã Ẳng Nưa chúng tôi thì tập trung chuyển đổi các diện tích nương, trồng nương ngô, nương sắn, nương lúa trước đây cho hiệu quả kém sang cây cà phê, từ đó kinh tế của bà con nhân dân phát triển, đời sống nâng lên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mường Ảng lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã đề ra 14 chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ này, Đảng bộ huyện Mường Ảng luôn quán triệt sâu sắc các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng về nâng cao vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả trong phát triển kinh tế, xã hội.

Để có định hướng tốt trong việc thực hiện nhiệm vụ này, ngay từ đầu các năm, trên tinh thần các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, huyện Mường Ảng sẽ xây dựng các chỉ tiêu, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội của huyện, sao cho các chỉ tiêu đó phải cụ thể, bám sát vào điều kiện thực tế của địa phương để từ đó huy động tối đa sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở cùng vào cuộc triển khai, thực hiện.

1
Huyện Mường Ảng lãnh đạo nhân dân thực hiện các vấn đề phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, và trong đó chú ý nhất là vấn đề thâm canh tăng năng suất, chuyển đổi cơ cấu giống cho năng suất cao.

 

Ông Trương Quang Hải, Bí thư huyện Ủy Mường Ảng cho biết: Huyện Mường Ảng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, sự giúp đỡ của các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh. Huyện ủy, HHĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể của huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh, củng cố tổ chức cơ sở đảng và phát triển kinh tế xã hội năm sau đều cao hơn năm trước.

Và định hướng những năm tiếp theo thì huyện dặc biệt tập trung chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ huyện bằng 5 chương trình hành động cụ thể, đó là nâng cao năng lực của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng nông thôn mới, công nghiệp chế biến phát triển, xóa đói giảm nghèo và phát triển đô thị Mường Ảng. Và tiếp tục thực hiện 2 Nghị quyết chuyên đề của đại hội. Từ giờ đến 2020 huyện tập trung xuyên suốt xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh từ huyện đến cơ sở.

Năm 2018 qua đi, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp, sau hơn 10 năm chia tách thành lập và 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXII, tình hình kinh tế - xã hội huyện Mường Ảng đã có nhiều khởi sắc. Hầu hết các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội đến thời điểm hiện tại đều đạt và vượt Nghị quyết đề ra... Và Tết này, vì đời sống kinh tế phát triển, nên mọi người đều vui tươi, phấn khởi với những đổi thay trên quê hương mình.

Có được kết quả đó, phải kể đến sự đoàn kết một lòng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện và bằng sự lao động, sáng tạo không mệt mỏi của người dân ở mảnh đất cần cù, cùng chung sức xây dựng cho mảnh đất này ngày càng đẹp thêm, làm nên một diện mạo mới, một mùa xuân mới cho quê hương tươi trẻ. Năm 2018, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

1
Đàn gia súc trên địa bàn huyện Mường ảng phát triển tốt, hiện nay Tổng đàn gia súc đạt 58.00 con

 

Trong 14 chỉ tiêu chủ yếu có 12 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 2 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Kinh tế của huyện năm 2018 giữ được sự phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng. Cụ thể sản xuất nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ đạo với tổng sản lượng lương thực đạt trên 18.500 tấn, tăng 72 tấn so với năm 2017, đạt 100,6% kế hoạch giao.

Tổng đàn gia súc đạt 58.00 con, tăng 4.127 con so với năm 2017, đạt 100,3% kế hoạch giao; Tổng diện tích cà phê đạt 3.387 ha, trong đó: 76 ha trồng mới năm 2018, đạt 252% kế hoạch giao. Sản xuất công nghiệp được duy trì, khu vực dịch vụ tăng 7% so với cùng kỳ năm trước; Công tác quản lý tài chính ngân sách được đảm bảo; tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2018 giảm xuống còn 35,68%, giảm 5,36% so với năm 2017, đạt 134% kế hoạch giao; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ nét.
 
Một mùa xuân nữa lại về trên vùng đất Mường Khoe. Mùa xuân được hội tụ bởi các yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" đã và đang tô điểm để hoàn thiện một bức tranh toàn diện về vùng kinh tế mới của tỉnh trong tương lai.

Những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, xã hội thời gian qua, sẽ là tiền đề, động lực lớn để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Mường Ảng tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, phát triển kinh tế, xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22 đã đề ra./.                                                    
                                                             
                                                 

 

Chung Dũng/DIENBIENTV.VN

.