Mường Ảng nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường

Chủ Nhật, 20/01/2019, 14:00 [GMT+7]

Điện Biên TV - Môi trường là tiêu chí thứ 17 trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, với mục tiêu bảo vệ môi trường ở khu vực nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tuy nhiên đây là một tiêu chí khó thực hiện với hầu hết các xã trên địa bàn huyện Mường Ảng. Với quyết tâm xây dựng huyện trở thành huyện NTM, trong thời gian qua, huyện Mường Ảng đã triển khai đồng bộ các giải pháp, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân, nhờ đó việc thực hiện tiêu chí môi trường đã đạt được những kết quả tích cực.

Xác định xây dựng môi trường nông thôn xanh, sạch đẹp, là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, xã Ẳng Nưa đã thực hiện các biện pháp quyết liệt để đảm bảo tiêu chí này. Thay đổi ở xã Ảng Nưa mà ai cũng có thể nhận ra, là những con đường bê tông sạch đẹp, nhà cửa, chuồng trại được người dân quy hoạch gọn gàng và một bầu không khí rất trong lành.

1
Thay đổi ở xã Ảng Nưa mà ai cũng có thể nhận ra, là những con đường bê tông sạch đẹp, nhà cửa, chuồng trại được người dân quy hoạch gọn gàng và một bầu không khí rất trong lành.

 

Khẩu hiệu “vì môi trường sạch ”được treo ở các khu vực tập trung đông dân cư, như một cách nhắc nhở mỗi người dân nêu cao ý thức chung tay bảo vệ môi trường. Phong trào nông dân vì môi trường, do hội viên hội Nông dân làm nòng cốt, đã có tác động không nhỏ làm thay đổi ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường. Để giữ được không khí trong lành và vẻ đẹp cho đường làng, ngõ xóm, bà con nông dân trong xã thực hiện tốt quy định về “Ngày thứ bảy xanh”. Cứ vào thứ Bảy hàng tuần, bà con nông dân lại cùng nhau vệ sinh đường làng, ngõ xóm sạch đẹp. Bên cạnh đó còn thực hiện tốt mô hình “Di dời chuồng, trại ra xa nhà ở”.

Các hộ nông dân chăn nuôi với số lượng lớn và có khả năng tự di chuyển, được đoàn thể xã vận động thực hiện trước. Những gia đình có điều kiện khó khăn được giúp đỡ, dùng nguồn từ chương trình XDNTM và các nguồn hỗ trợ khác xây dựng chuồng trại. Các thôn bản quyết liệt đưa quy định này vào quy ước, hương ước. Nhờ các biện pháp trên mà tập quán thả rông gia súc, gia cầm, nhốt vật nuôi dưới gầm nhà sàn tại địa phương này đã giảm đáng kể. Thực hiện tốt các phong trào bảo vệ môi trường, giữ môi trường nông thôn xanh, sạch đẹp là niềm tự hào của người dân xã Ảng Nưa.

Ông Tòng Văn Tọt, Chủ tịch UBMT Tổ quốc xã Ảng Nưa, huyện Mường Ảng cho biết: Thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đo thị văn minh thì bàn thân tôi cũng là đảng viên luôn thực hiện đi đầu. thực hiện vệ sinh môi trường trong nhà thì chuồng trại đưa ra hết đằng sau nhà không cho trong gầm sàn. Hàng tuần cứ vào sáng thứ 7 thì vệ sinh sung quanh nhà, vận động bà con làm theo.

Xác định tiêu chí số 17 về Môi trường là một trong những tiêu chí khó thực hiện nhất nên ngay khi bắt đầu triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, huyện Mường Ảng đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng, chính quyền các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường nông thôn nhằm từng bước thay đổi căn bản nhận thức, thói quen, tập quán của cộng đồng về sự cần thiết phải thực hiện tiêu chí môi trường.

1
Huyện Mường Ảng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường nông thôn nhằm từng bước thay đổi căn bản nhận thức, thói quen, tập quán của cộng đồng về sự cần thiết phải thực hiện tiêu chí môi trường.

 

Hàng năm, UBND huyện Mường Ảng thường xuyên chỉ đạo các đơn vị cơ sở ban hành quy định cụ thể về trách nhiệm, nghĩa vụ của các tổ chức, hộ gia đình trong việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường lồng ghép trong quy ước, hương ước của các làng, thôn, bản. Có cơ chế chính sách nhằm động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, đưa công tác bảo vệ môi trường trở thành một trong những tiêu chí quan trọng để xét công nhận gia đình văn hóa, các thôn, khu phố, khu dân cư, cơ quan, đơn vị văn hóa.

Định kỳ hàng năm UBND các cấp, phối hợp với UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể đánh giá phong trào quần chúng về công tác bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới đề xuất chính quyền biểu dương, khen thưởng những tổ chức cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường và hiến đất phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, tình trạng nuôi nhốt gia súc, gia cầm dưới gầm sàn tại các hộ dân đã giảm đáng kể, đường làng, ngõ xóm được dọn dẹp sạch sẽ. Cùng với các nguồn lực đầu tư tập trung xây dựng các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thời gian qua cơ bản đáp ứng phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân. Tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh trong toàn huyện đạt 80%. Phong trào giữ gìn, phát triển cảnh quan môi trường ngày càng được quan tâm; chất thải, nước thải tại các hộ gia đình và cơ sở sản xuất cơ bản được thu gom, xử lý bảo đảm vệ sinh.

Ông Phạm Văn Triệu, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mường Ảng cho biết:  Với chức năng, nhiệm vụ của phòng chuyên môn, chung tôi căn cứ vào những hướng dẫn của Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn, UBND tỉnh về lĩnh vực môi trường và an toàn thực phẩm. Đã thực hiện hướng dẫn cho nhân dân, UBND các xã thực hiện những quy định mà UBND tỉnh cũng như Sở TN&MT đã ban hành trong việc thực hiện hướng dẫn xây dựng nông thôn mới.

Chúng tôi tổ chức thực hiện triển khai công tác tập huấn, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiên chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Tập trung xây dựng quy chế vệ sinh môi trường của hộ gia đình cá nhân và cộng đồng thôn bản. Kết hợp với các đơn vị,, tổ chức, đoàn thể của huyện giúp cho các xã trong thực hiện triển khai xây dựng các công trình như nhà vệ sinh, nhà tiêu, hố đổ rác, hố ủ phân… đã được nhân dân đồng tình và thực hiện có hiệu quả nhất định.

Mặc dù đã đạt được một số chỉ tiêu nhất định nhưng bên cạnh đó, huyện vẫn còn gặp nhiều khó khăn về công tác môi trường. Việc triển khai thực hiện vẫn còn mang tính hình thức, chưa thật sự sâu rộng, công tác tuyên truyền, vận động hiệu quả còn hạn chế. Nhân dân các dân tộc trên địa bàn vẫn còn tình trạng trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, một số hộ dân không có ý thức về bảo vệ môi trường, tình trạng vứt rác bừa bãi vẫn còn diễn biến phức tạp, thiếu trách nhiệm.

1
Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiên chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Tập trung xây dựng quy chế vệ sinh môi trường của hộ gia đình cá nhân và cộng đồng thôn bản đã được nhân dân đồng tình và thực hiện có hiệu quả nhất định.

 

Sự vào cuộc của các cấp, các ngành chưa cao, hiệu quả của việc quản lý về môi trường vẫn còn thấp, các văn bản, chế tài về xử phạt vi phạm chưa được thực hiện nghiêm túc. Cùng với đó, ý thức phân loại rác thải còn hạn chế, việc thu gom và xử lý rác thải chưa triệt để gây ô nhiễm môi trường cục bộ ảnh hưởng đến cảnh quan xanh - sạch - đẹp của địa phương. Điểm tập trung xử lý rác thải và phương tiện vận chuyển chưa đủ để thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường.

Cùng với đó, do vốn đầu tư ít, chưa bố trí đủ nguồn kinh phí để đầu tư các công trình xử lý môi trường, đặc biệt là bãi xử lý rác thải tập trung. Chưa có nguồn kinh phí đầu tư xây dựng các mô hình thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV. Trình độ, năng lực công tác trong thực hiện nhiệm vụ của một số cán bộ, công chức còn hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ.
 
Mặc dù vậy, để phát triển bền vững tiêu chí môi trường thì vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Hầu hết rác thải đã được thu gom nhưng mới chỉ được chôn lấp. Cách xử lý này chỉ là biện pháp tạm thời, hiện nay các xã chưa có nguồn vốn để xây dựng, quy hoạch bãi rác đạt tiêu chuẩn.

Cùng với đó, tình trạng lạm dụng hóa chất trong nông nghiệp như: Phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống. Giải quyết vấn đề môi trường không phải làm sạch trong nay mai mà cần làm thường xuyên, liên tục. Do đó, trong thời gian tới huyện Mường Ảng tiếp tục phấn đấu phát huy nội lực, huy động sự tham gia đóng góp của cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và các dự án để đạt các chỉ tiêu về môi trường trong xây dựng Nông thôn mới./.

 

 

Tuấn Trung/DIENBIENTV.VN

.