.

Huyện Điện Biên nâng cao chất lượng công tác Dân vận chính quyền

Thứ Năm, 01/11/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Trong những năm qua, phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã được các cấp, các cơ quan, đơn vị và các xã của huyện Điện Biên tập trung lãnh đạo, triển khai sâu rộng với nhiều nội dung và hình thức cụ thể, thiết thực, đa dạng và phong phú trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, trở thành động lực và điểm nhấn thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước lan tỏa sâu rộng trên địa bàn huyện.

Năm 2018, Ban Dân vận Trung ương và Chính phủ thống nhất chọn là "Năm dân vận chính quyền". Thực hiện công tác dân vận chính quyền chính là việc tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa chính quyền với Nhân dân. Từ đó, vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, tạo sự đồng thuận nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Để công tác này từng bước đi vào chiều sâu, huyện Điện Biên đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, đồng bộ.

Thấm nhuần lời dạy của của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", thời gian qua phong trào thi đua Dân vận khéo được cấp ủy, chính quyền, các tổ chức hội, đoàn thể xã Noong Luống, huyện Điện Biên triển khai sâu rộng. Nhiều mô hình dân vận khéo hình thành, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

1
Phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã được các cấp, các cơ quan, đơn vị và các xã của huyện Điện Biên tập trung lãnh đạo, triển khai sâu rộng trong đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân trong toàn huyện

 

Phong trào thi đua dân vận khéo tại xã Noong luống, huyện Điện Biên luôn bán sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và gắn với thực hiện đẩy mạnh biệc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thi văn minh. Các phong trào, mô hình có sự tương hỗ lẫn nhau tạo sức lan tỏa trong cọng đồng dân cư.
 
Thực hiện dân vận khéo, xã Noong Luống có 23 mô hình, trong đó các mô hình dân vận về phát triển kinh tế thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Chính quyền và các tổ chức hội, đoàn thể tăng cường hỗ trợ về vốn, KHKT cho nông dân; phát huy nhân rộng các mô hình có hiệu quả. Đến nay, xã có 78 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Trong xây dựng NTM với phương châm: Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ, xã Noong Luống đã vận động Nhân dân hiến đất, công trình, hoa mầu, đóng góp kinh phí, ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Mọi việc được tổ chức công khai, minh bạch, công bằng nên tạo được sự đồng thuận cao từ phái người dân. Kết quả, từ năm 2011 đến nay, nhiều họ dân trong xã đã hiến gần 2.500 m2 đất ở, đất sản xuất để mở rộng 9 tuyến đường thôn xóm, với tổng chiều dài gần 8 km, duy tu bảo dưỡng 2 tuyến kênh mương nội đồng.
 
Các phong trào, mô hình dân vận khéo được triển khai hiệu quả đã góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân, giúp người dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Hiện nay, thu nhập đầu người của xã Noong Luống đạt 23 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm hiện còn 12%; tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 85%; tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 75%; giao thông nông thôn cứng hóa, bê tông hóa đạt 70%. Đây là tiền đề quan trọng để  Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Noong Luống phấn đấu về đích NTM vào cuối năm 2018.

Là Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật huyện Điện Biên, sinh sống tại Đội 7A, xã Pom Lót, huyện Điện Biên, ông Nguyễn Đình Hải đã phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, tận tụy và nhiệt tâm với các phong trào thi đua của địa phương, đặc biệt là phong trào xây dựng NTM trên địa bàn. Ông đã cùng với các đồng chí trong chi bộ tạo được sự thống nhất trong chi ủy, từ đó khéo truyền truyền, khéo vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vât nuôi; hiến đất, hiến tài sản để xây dựng các công trìnhxây dựng nông thôn mới.
 
Mô hình Dân vận khéo gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới ở đội 7A - xã Pom Lót là một trong nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực ở huyện Điện Biên. Các mô hình góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dưng NTM trên địa bàn huyện.
 
Đẩy mạnh dân vận trong các cơ quan Nhà nước, các cấp chính quyền của huyện Điện Biên quan tâm tới công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, phục vụ Nhân dân. Đảm bảo các thủ tục liên quan tới tổ chức, cá nhân được thực hiện đơn giản, thuận tiện và hiệu quả; góp phần giải quyết công việc cho người dân thuận lợi, nhanh chóng và tiết kiệm.
 
Có thể thấy, thông qua mô hình "một cửa", "một cửa liên thông" được triển khai từ huyện đến cơ sở đã góp phần tăng cường vai trò giám sát của người dân đối với việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước. Đồng thời, nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc tiếp công dân và thực hiện công vụ.

1
Các thủ tục liên quan tới tổ chức, cá nhân được thực hiện đơn giản, thuận tiện và hiệu quả; góp phần giải quyết công việc cho người dân thuận lợi, nhanh chóng và tiết kiệm.

 
Với phương châm: "Gần dân, hiểu dân, học dân, trọng dân và có trách nhiệm với nhân dân", các cấp chính quyền huyện Điện Biên đặc biệt quan tâm nắm bắt tình hình dự luận xã hội; tập trung giải quyết dứt điểm và đối thoại trực tiếp với người dân về những vấn đề bức xúc, nổi cộm, như: Tranh chấp đất đai; khai thác tài nguyên, khoáng sản trái pháp luật; xây dựng nhà trái phép trên đất không được quy hoạch làm nhà ở.v.v…,
 
Thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", từ năm 2013 đến nay, huyện Điện Biên đã đăng ký và xây dựng được hơn 700 mô hình điển hình dân vận khéo. Những mô hình này tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phong cách gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với Nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Thực tế cho thấy, công tác "Dân vận khéo" trong những năm qua đã gắn với các phong trào thi đua yêu nước và thực sự đi vào đời sống xã hội. Đây là điểm nhấn mới, là động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước ở huyện Điện Biên đạt kết quả cao hơn trong những năm tới./.

 

 

CTV Phạm Thọ/DIENBIENTV.VN

.
.
.
.
.