.

Điện Biên: Nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Thứ Sáu, 02/11/2018, [GMT+7]
Điện Biên TV - Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; thể hiện sâu sắc đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Chính vì vậy những năm qua, tỉnh Điện Biên không ngừng đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân những người con đã ngã xuống vì Tổ quốc.
 
Những năm qua, Đảng, Nhà nước và Quân đội ta đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; xây dựng và tôn tạo nhiều công trình tưởng niệm, thể hiện sự tri ân, tôn kính, biết ơn và ghi nhớ sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Tuy nhiên, đến nay, số hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm được vẫn còn nhiều, những thông tin về mộ liệt sĩ ngày càng ít dần. Tỷ lệ hài cốt liệt sĩ đã quy tập chưa xác định được họ tên, quê quán còn cao. Việc đầu tư và huy động các nguồn lực xã hội phục vụ công tác này còn hạn chế, v.v.
 
Từ những yêu cầu trên, ngày 27-7-2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1237/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo (Đề án 1237); đồng thời, thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia để thực hiện Quyết định này (gọi tắt là Ban Chỉ đạo quốc gia 1237).
 
s
Toàn tỉnh lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được 60/130 xã, phường, thị trấn.

Tại tỉnh Điện Biên, trong những năm qua Ban chỉ đạo tìm kiếm, qui tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh (gọi tắt là Ban chỉ đạo 515) đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị; Quyết định số 1237/QĐ-TTg, ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin, các thông tư, hưỡng dẫn của các Bộ, ngành, Trung ương về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định, kế hoạch, chương trình tổ chức thực hiện có hiệu quả như: bổ sung kiện toàn Ban chỉ đạo; thành lập lực lượng chuyên trách, lâm thời thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thu thập, kết nối, xử lý thông tin, giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh, rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sỹ hy sinh.

s
Đồng chí Lê Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng ban chỉ đạo  tìm kiếm, qui tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh  trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án tìm kiếm, qui tập hài cốt liệt sỹ và Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin, giai đoạn 2016 – 2018 tại hội nghị sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016 - 2018.


Đến nay, đã có trên 1.356 mộ liệt sĩ đã có đầy đủ thông tin và có một phần thông tin, trích lục được 138 thông tin liệt sĩ cho thân nhân các gia đình liệt sĩ, tiếp nhận và trả lời 144 lượt đơn thư của gia đình liệt sĩ tìm kiếm thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ; lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được 60/130 xã, phường, thị trấn; có 940/1813 thôn, bản trên toàn tỉnh, đã kết luận địa bàn về lập bản đồ, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, cung cấp danh sách 530 liệt sĩ của tỉnh Điện Biên hy sinh trên các địa phương, đơn vị: Sơn La, Lai Châu, Yên Bái, Sư đoàn 316, Quân khu 2, Sư đoàn 324/Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh; tổ chức lấy 24 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định ADN, đính chính 8 bia mộ liệt sĩ, xác minh làm thủ tục di chuyển 4 mộ liệt sĩ về các địa phương theo nguyện vọng của gia đình; tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng được 111 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyên Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào về an táng tại nghĩa trang liệt sỹ Tông Khao bảo đảm trang nghiêm.

Tại hội nghị sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016 - 2018 ngày 2/11, đồng chí Lê Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng ban chỉ đạo  tìm kiếm, qui tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh (gọi tắt là Ban chỉ đạo 515 ) cho biết: Những kết quả mà ban chỉ đạo 515 tỉnh đạt được góp phần đáng kể vào việc thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội, công tác chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần ổn định chính trị trật tự xã hội tạo động lực phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

s
Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016 - 2018 và Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, giai đoạn 2017 - 2018 diễn ra ngày 2/11 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Văn Quý -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng ban  trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm, qui tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh (gọi tắt là Ban chỉ đạo 515 ).

 

Bên cạnh những kết quả đã được thì công tác thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016 - 2018 và Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, giai đoạn 2017 - 2018 của ban chỉ đạo 515 tỉnh Điện Biên còn gặp nhiều khó khăn như: các liệt sĩ hy sinh thời gian đã quá lâu, thông tin về nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ còn thiếu, nhân chứng biết thông tin về mộ liệt sĩ ngày càng ít; địa hình thay đổi do quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tác động của thời tiết, khí hậu…

Chính vì vậy để nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Ban chỉ đạo 515 tỉnh Điện Biên đã đề ra một số giải pháp trong thời gian tới như: Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; Thu thập, kết nối, xử lý thông tin, giải mã phiên hiệu, ký hiệu đơn vị làm cơ sở cho việc đối chứng thông tin liệt sĩ; tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hài cốt và thân nhân liệt sĩ tập trung để phục vụ giám định ADN xác định hài cốt liệt sĩ; tích cực thu thập thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ từ các tổ chức, cá nhân cung cấp để rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tiếp tục thu thập, cập nhật thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, tích hợp vào phần mềm cơ sở dữ liệu liệt sĩ trên phạm toàn quốc để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, nhất là những khu vực đã xác định có mộ liệt sĩ, đồng thời đẩy mạnh vận động các cơ quan chức năng và mọi tầng lớp nhân dân phát hiện, cung cấp thông tin phục vụ cho công tác khảo sát, quy tâp hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh...

 
 
 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.
.
.
.
.