.

Nhiều vấn đề "nóng" tại điểm tái định cư Tân Phong.

Thứ Năm, 11/10/2018, [GMT+7]

Điện Biên - Trong hàng loạt khó khăn, bất cập sau tái định cư ở điểm tái định cư Tân Phong thuộc xã Mường Nhé- huyện Mường Nhé, thực tế đang đặt ra một số vấn đề cấp bách cần giải quyết kịp thời.

Theo phương án đã phê duyệt: Điểm bản Tân Phong xã Mường Nhé Huyện Mường Nhé có tổng diện tích đất quy hoạch trên 181 ha bao gồm đất ở, đất sản xuất nông đất lâm nghiệp còn lại là diện tích đất quy hoạch khác.

1
Một góc khu tái định cư Tân Phong thuộc xã Mường Nhé- huyện Mường Nhé

 

Đến nay đơn vị chủ đầu tư đã thu hồi 99,5 ha trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị thu hồi 97,5 ha; diện tích đất quy hoạch khác bị thu hồi 2,0 ha để thực hiện phương án bố trí dân cư, bố trí đất sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng.

Sau một thời gian dài nỗ lực vận động, 55 hộ dân từ Tả Pí Chà xã Chung Chải đã chuyển đến điểm tái định cư Tân Phong. Theo phương án mỗi hộ được bố trí không quá 400m2 đất ở, 2 ha đất sản xuất và hỗ trợ 26,4 triệu đồng di chuyển, xây dựng nhà ở và các công trình phụ trợ khác…

Gần 1 năm đã trôi qua, vì nhiều lý do, vẫn còn 10 hộ dân tái định cư bổ sung từ điểm tái định cư Nậm là 2 sang khu tái định cư Tân Phong vẫn chưa được bố trí đất sản xuất.

Ông Hàng A Thào- Điểm tái định cư Tân Phong- xã Mường Nhé- Huyện Mường Nhé cho biết: “Bây giờ không có một tý đất sản xuất nào, nếu cứ ở mãi mãi như thế này chúng tôi khó khăn quá. Lúc chuyển từ Tá Phì Chà vào còn mấy bao thóc thì ăn thôi. Chắc đến tháng 1 tháng 2 thì không có cái gì ăn rồi.”
 
Do điểm tái định cư nằm trên địa hình đồi dốc cao, việc tạo mặt bằng đất ở khó khăn, nên hầu hết diện tích đất ở hiện nay của 55 hộ tái định cư đều không vượt quá 200 m2, nhiều hộ có diện tích đất ở trên dưới 100m2.

1
Csống của các hộ tái định cư tại Điểm bản Tân Phong xã Mường Nhé Huyện Mường Nhé còn gặp nhiều khó khăn do thiếu đất để sản xuất

 

Nhà nước đã hoàn tất chi trả 16 triệu 400 đồng tiền hỗ trợ di chuyển, làm nhà các hộ dân, tuy nhiên số tiền 10 triệu đồng/một hộ huy động từ kinh phí xã hội hóa kêu gọi các tổ chức cá nhân doanh nghiệp ủng hộ theo phương án rất khó thực hiện. 
 
Theo phương án cần thu hồi trên 181 ha để bố trí đất sản xuất, đất ở… cho 55 hộ dân tái định cư, nhưng đến nay mới thu hồi được 99,5 ha, đạt trên 50% so với dự kiến ban đầu dẫn đến phát sinh khó khăn, bất cập trong thực hiện bố trí đất ở, đất sản xuất cho người dân.

Tại điểm cao nhất nhìn xuống điểm tái định cư, hệ thống ao hồ hình thành do người dân chặn khe suối nuôi cá đang tích trữ một khối nước khổng lồ là nguy cơ khiến 55 hộ dân điểm tái định cư Tân Phong nơm nớp lo âu. Thực tế đang diễn ra và tồn tại ở khu tái định cư Tân Phong đang đặt ra nhiều vấn đề cấp bách cần sự vào cuộc kịp thời, không thể trì hoãn của cấp ủy, chính quyền huyện Mường Nhé và các cơ quan chức năng./.
 

 

 

Việt Hòa/DIENBIENTV.VN

.
.
.
.
.