.

Nậm Pồ phát huy vai trò người có uy tín

Chủ Nhật, 21/10/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Huyện Nậm Pồ luôn đề cao và xác định rõ vị trí, vai trò quan trọng của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Người có uy tín là cầu nối để các chủ trương chính sách của Đảng - Chính phủ, của các cấp ủy - chính quyền địa phương đi vào thực tiễn và đến được với Nhân dân trên địa bàn.

Huyện Nậm Pồ hiện nay có 126 già làng, trưởng bản được công nhận là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trong nhiều năm qua, các già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín ở Nậm Pồ đã phát huy vai trò trong từng cộng đồng dân cư xã, bản; gương mẫu đi đầu và vận động Nhân dân đoàn kết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực và tệ nạn xã hội. Họ chính là trung tâm của đoàn kết, là những "hạt nhân" để mọi chủ trương, chính sách và các nhiệm vụ chính trị của địa phương được cụ thể hóa trên thực tiễn ngay tại cơ sở.
 
Tích cực, đi đầu trong mọi nhiệm vụ

Năm nay đã bước qua tuổi 60 nhưng ông Tao Văn Vin ở bản Cấu, xã Chà Nưa vẫn miệt mài tuyên truyền, vận động Nhân dân chăm lo phát triển sản xuất; đoàn kết thực hiện nếp sống văn hóa; phấn đấu cho từng tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Nhờ có sự tuyên truyền, vận động của ông mà dân bản đã hiến hàng ngàn mét vuông đất để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, làm đường giao thông của bản thêm sạch đẹp.

1
Ông Tao Văn Vin (bên phải) động viên người trong dòng họ chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế gia đình. ảnh KT

 

Bên cạnh đó, ông Vin còn luôn tranh thủ thời gian đến từng hộ gia đình hướng dẫn bà con chăm chỉ làm ăn, xóa bỏ tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Chính phủ và chính quyền địa phương. Ông động viên bà con chủ động trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao thu nhập để tự lực vươn lên xóa đói giảm nghèo .

Trong đợt mưa lũ cuối tháng 8 vừa qua, ông là người tiên  phong cùng bà con trong bản kịp thời giúp các trường học trên địa bàn xã khắc phục hậu quả của mưa lũ. Nhiệt tình, trách nhiệm, coi việc chung và lợi ích của cộng đồng dân bản như việc của nhà mình - ông Vin luôn được người dân trên địa bàn tín nhiệm.
 

Phát huy vai trò của mình trong cộng đồng dân tộc thiểu số, người có uy tín trên địa bàn huyện biên giới Nậm Pồ vận động đồng bào các dân tộc trong huyện thực hiện hương ước, quy ước của thôn bản, trên cơ sở pháp luật của Nhà nước; đồng thời, những người có uy tín luôn gương mẫu nghiêm túc thực hiện trước và được người dân tin tưởng làm theo.

Cụ thể là: Vận động dân không di cư tự do; không phá rừng làm nương; không trồng cây thuốc phiện; xóa bỏ mọi tập quán lạc hậu trong sản xuất, những phong tục cổ hủ trong sinh hoạt; bỏ tư tưởng trông chờ hết vào sự hỗ trợ của Chính phủ, tích cực lao động sản xuất để tự lực xóa đói và giảm nghèo.v.v...

Nhờ sự vận động của đội ngũ những người có uy tín nên số hộ di cư tự do ngày càng giảm, dân định cư yên tâm làm ăn; tranh chấp đất đai giảm hẳn; Đồng thời, công tác bảo vệ, chăm sóc và phát triển rừng được người dân tích cực hưởng ứng. Người có uy tín cũng cung cấp nhiều thông tin giúp các ngành chức năng triệt phá nhiều vụ mua bán, vận chuyển chất ma túy và trồng cây thuốc phiện.

Ngay tại mỗi thôn - bản ở Nậm Pồ, người có uy tín cũng chính là những đầu tàu trong lao động sản xuất, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi và phát triển kinh tế gia đình hiệu quả. Họ chính là những tấm gương cho con cháu và người dân học tập.

1
Người có uy tín ở xã Nà Khoa đã phối hợp với cấp các cấp ủy - chính quyền và các đoàn thể vận động Nhân dân xây dựng nếp sống mới trong từng gia đình và khu dân cư. ảnh KT

 
Người có uy tín trên địa bàn huyện Nậm Pồ còn có những đóng góp quan trọng trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tại các địa phương, người có uy tín đã phối hợp với cấp các cấp ủy - chính quyền và các đoàn thể vận động Nhân dân xây dựng nếp sống mới trong từng gia đình và khu dân cư; đồng thời, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.

Đến nay, bình quân hàng năm huyện Nậm Pồ có trên 2.000 gia đình đạt danh hiệu  văn hóa. Bên cạnh đó, già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín tích cực vận động người dân thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; xoá bỏ các hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Đồng thời, khôi phục những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc.

Ông Vàng A Dế (thứ tư từ trái sang), Phó Chủ tịch UBND xã Phìn Hồ tuyên truyền, vận động bà con phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
Ông Vàng A Dế (thứ tư từ trái sang), Phó Chủ tịch UBND xã Phìn Hồ tuyên truyền, vận động bà con phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. ảnh KT

 
Trung tâm đoàn kết - cầu nối ý Đảng - lòng dân

Có thể thấy nhiều năm qua, huyện Nậm Pồ đã có sự quan tâm sát sao và phát huy được vai trò của đội ngũ già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hàng năm, huyện đều tổ chức các Hội nghị biểu dương, động viên các già làng, người có uy tín tiêu biểu trong các khu dân cư. Đồng thời, thường xuyên bồi dưỡng kiến thức; cung cấp thông tin về tình hình thời sự chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương cho đội ngũ già làng, người có uy tín.
 
Những hoạt động tích cực của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã và đang đóng góp rất quan trọng củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy tinh thần làm chủ của Nhân dân. Bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, người có uy tín của huyện Nậm Pồ đã khẳng định vai trò nòng cốt của mình trong các lĩnh vực của đời sống xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, là cầu nối vững chắc của ý Đảng - lòng dân./.
 

 

 

Hoàng Hảo/DIENBIENTV.VN

.
.
.
.
.