.
Điện Biên :

Tiếp nhận hơn 5,8 tỷ đồng của tổ chức Uỷ ban Y tế Hà Lan - Việt Nam

Thứ Tư, 10/10/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 8/10 về tiếp nhận khoản tiền viện trợ của tổ chức Uỷ ban Y tế Hà Lan – Việt Nam để thực hiện dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực cho Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Điện Biên”

1
Tỉnh Điện Biên tiếp nhận hơn 5,8 tỷ đồng của tổ chức Uỷ ban Y tế Hà Lan - Việt Nam để thực hiện dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực cho Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Điện Biên”. ảnh KT

 

Ủy ban Y tế Hà Lan – Việt Nam đã viện trợ cho tỉnh Điện Biên 233.164 Euro tương đương với hơn 5,8 tỷ đồng, để thực hiện dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực cho Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Điện Biên”

Thời gian triển khai dự án thực hiện: Từ tháng 10/2018 đến tháng 12/2022.

UBND tỉnh Điện Biên giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp nhận khoản tiền viện trợ nêu trên của tổ chức Uỷ ban Y tế Hà Lan - Việt Nam để tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và của nhà tài trợ./.

 

 

Hương Trà/DIENBIENTV.VN

.
.
.
.
.