.

Mường Nhé nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Thứ Năm, 13/09/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Mường Nhé đã đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhất là nguồn lực đầu tư của Nhà nước và Nhân dân còn hạn chế, chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương vẫn còn không ít trở ngại, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng lớn của cấp ủy, chính quyền địa phương trong thời gian tới.

Mường Nhé là huyện vùng cao, biên giới nằm trong 62 huyện nghèo nhất cả nước. Vì thế, huyện luôn xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân trong xây dựng nông thôn mới là mục tiêu cốt lõi. Để thực hiện mục tiêu này, thời gian qua, các cấp, ngành, đoàn thể của huyện đã tuyên truyền, vận động người dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, đồng thời thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Nhờ đó, đến nay, thu nhập từ sản xuất nông nghiệp đã có bước chuyển biến tích cực, từ tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa gắn với nhu cầu thị trường. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện tại Mường Nhé đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần làm thay đổi diện mạo nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện.

Theo đó, vai trò làm chủ của người dân địa phương luôn được cấp uỷ, chính quyền các cấp chú trọng phát huy gắn với việc bảo đảm yêu cầu công khai, minh bạch, dân chủ trong xây dựng nông thôn mới. Tại các bản, 100% các khoản đóng góp, quyền lợi, nghĩa vụ của Nhân dân luôn được thông báo công khai, rõ ràng; đồng thời, vai trò của Chi bộ và Ban quản lý bản cũng được phát huy tối đa. Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội ở địa phương như: Mặt trận tổ quốc, Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh đã tổ chức thực hiện hàng nghìn buổi tuyên truyền để giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên tham gia tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới.
 

1
Đoàn giám sát HĐND tỉnh kiểm tra đường nông thôn mới tại bản Tả Ko Khừ, xã Sín Thầu. ảnh KT

 

Là một trong những xã đầu tiên của huyện Mường Nhé được công nhận cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới song ít ai biết, năm 2011, khi bắt đầu triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Sín Thầu mới đạt 3/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Phát huy sức mạnh tổng hợp, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Sín Thầu luôn đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, từng bước hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Năm 2018, xã đã hoàn thành 16/19 tiêu chí; toàn xã có 9 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 100 – 250 triệu đồng/năm. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, thu nhập bình quân trên đầu người năm 2017 đạt trên 30 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 41%.
 
Cùng với xã Sín Thầu, quá trình xây dựng nông thôn mới đã và đang tạo nhiều chuyển biến tích cực tại nhiều thôn bản vùng cao của huyện biên giới Mường Nhé. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục gắn với biểu dương, nhân rộng những cách làm hay, những giải pháp sáng tạo nên việc xây dựng nông thôn mới ở Mường Nhé đã thực sự đi vào cuộc sống; trở thành phong trào thi đua sôi nổi, lan tỏa rộng khắp trên cơ sở đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng thực tế của bà con tại từng địa phương.
 
Theo báo cáo của ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Mường Nhé, 7 tháng đầu năm 2018 huyện đã huy động được hơn 400 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ của các chương trình và nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; trong đó vốn hỗ trợ trực tiếp từ chương trình trên 23,7 tỷ đồng, vốn lồng ghép 298 tỷ đồng, vốn tín dụng: 85 tỷ đồng; vốn cộng đồng dân cư gần 200 triệu đồng đồng.
 
Thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2016-2020, đến nay huyện Mường Nhé đạt bình quân 7,2 tiêu chí/xã; trong đó có 1 xã đạt 16 tiêu chí, 1 xã đạt 11 tiêu chí, còn lại 9 xã đạt từ 5-9 tiêu chí. Quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới đã thực sự tạo ra những động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của các địa phương trong toàn huyện. Tuy nhiên, kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của huyện chưa tương xứng với mục tiêu đề ra do xuất phát điểm kinh tế thấp; đại bộ phận Nhân dân sống bằng nông nghiệp.

Tính đến hết năm 2017, toàn huyện còn 7 xã có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo từ 70 đến trên 80% theo tiêu chí mới. Thêm vào đó là nhu cầu nguồn vốn cần đầu tư nhiều trong khi nguồn lực dành cho đầu tư lại quá ít, nhiều hộ gia đình thiếu đất, nước sản xuất. Đây là những dào cản lớn mà huyện Mường Nhé đang gặp phải.

Trong số các tiêu chí khó đạt nhất đối với cấp xã hiện nay là tiêu chí về thu nhập, môi trường và tỷ lệ hộ nghèo. Theo kế hoạch từ nay đến năm 2020, huyện Mường Nhé phấn đấu đưa thêm xã Mường Nhé đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới. Nhưng nhìn vào thực tế hiện nay, để đạt được mục tiêu này là điều không dễ nếu không có sự chỉ đạo vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận, nỗ lực của Nhân dân.

Là xã được huyện chọn làm điểm trong xây dựng nông thôn mới, nhưng từ năm 2016 đến nay, do nguồn ngân sách hạn hẹp, xã Mường Nhé cũng chỉ được Nhà nước đầu tư xây dựng 3 Nhà văn hóa của các thôn bản trung tâm xã và công trình nước sinh hoạt bản Nậm Là từ nguồn vốn lồng ghép.

Việc huy động nguồn lực trong dân đóng góp tiền của, vật chất xây dựng nông thôn mới ở xã hầu như không thể thực hiện được; bởi tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của xã chiếm tới trên 50%. Mặc dù, xã đã triển khai đầy đủ các cơ chế, chính sách hỗ trợ lãi suất người dân vay vốn, đầu tư phát triển nông nghiệp; khuyến khích người dân mở rộng, phát triển sản xuất là thế mạnh của xã như, chăn nuôi, trồng rừng, trồng cây công nghiệp..vv.. để tăng thu nhập cho Nhân dân; nhưng kết quả đạt được cũng chưa nhiều.

Thực tế xây dựng nông thôn mới ở huyện Mường Nhé cho thấy, các tiêu chí chưa đạt ở các xã hầu hết đều tập trung ở các lĩnh vực đòi hỏi nguồn lực đầu tư cao, có nơi ngoài “tầm với” của địa phương như giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo, môi trường..vv..

1
Xã Sín Thầu là một trong những xã đầu tiên của huyện Mường Nhé được công nhận cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới

 

Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành cấp ủy, chính quyền xã về xây dựng nông thôn mới có lúc còn lúng túng, chưa biết chọn điểm, chọn việc để triển khai; một số cán bộ chưa nắm chắc nội dung và phương châm thực hiện, nhất là công tác tuyên truyền, vận động tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của Nhân dân về xây dựng nông thôn mới. Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, huyện Mường Nhé đang tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều nhiệm vụ và giải pháp thiết thực, cụ thể, sát với thực tế của các xã.
 
Mặc dù kết quả trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Mường Nhé còn nhiều mặt hạn chế, các tiêu chí về hộ nghèo, môi trường, cơ sở vật chất văn hóa chưa có xã nào đạt. Song có thể thấy, việc xây dựng nông thôn mới đã thực sự làm thay đổi nhận thức của mỗi người dân Mường Nhé. Trong quá trình thực hiện, các cấp, các ngành luôn phát huy vai trò làm chủ của người dân, được Nhân dân đồng tình ủng hộ, sẵn sàng góp tiền, hiến đất, chung tay xây dựng quê hương. Người dân phấn khởi, cống hiến công sức đã góp phần tạo ra nhiều chuyển biến tích cực. Phát huy những kết quả đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới.

Thời gian tới, Mường Nhé sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để đẩy mạnh sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống của người dân; huy động tối đa các nguồn lực xã hội và thực hiện tốt việc lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn để đầu tư xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư trong xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo xã Sín Thầu và các bản đã được công nhận cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí; trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng mọi mặt đời sống của người dân./.

 

 

 

Hoàng Hảo/DIENBIENTV.VN

.
.
.
.
.