.

Điện Biên có hơn 7.300 hộ nông dân đạt tiêu chuẩn sản xuất kinh doanh giỏi

Thứ Ba, 11/09/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Hiện toàn tỉnh có hơn 7.300 hộ nông dân đạt tiêu chuẩn sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; Trong đó có 73 hộ cấp Trung ương, 448 hộ cấp tỉnh, 1.601 hộ cấp huyện và 5.223 hộ cấp cơ sở.

z

 

Phong trào sản xuất kinh doanh giỏi được Hội Nông dân tỉnh xác định là phong trào nòng cốt có ý nghĩa quan trọng, đem lại lợi ích thiết thực đối với hội viên, nông dân. Do đó, phong trào được phát triển cả bề rộng, chiều sâu, có sức lan toả trong tất cả các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, đã giành được những kết quả to lớn và toàn diện, tạo tiền đề cho nông dân tiếp cận thị trường.

Mỗi năm phong trào đã thu hút trên 32.000 hộ nông dân đăng ký tham gia, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, cơ cấu ngành nghề, phát triển kinh tế trang trại ở nông thôn.

 

Diệp Xuân/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.