.

Điện Biên: Ðổi thay xã nông thôn mới Thanh Yên

Thứ Sáu, 10/08/2018, [GMT+7]
Điện Biên TV - Sau hơn 7 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngày 26/6/2018, xã Thanh Yên (huyện Ðiện Biên) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Nhờ vậy, diện mạo nông thôn đã thay đổi rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể.
 
s
 Tỷ lệ hộ nghèo xã Thanh Yên, huyện Điện Biên giảm từ 18% năm 2011 đến nay chỉ còn 7,8 %

 

Đến xã Thanh Yên - huyện Điện Biên chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước không khí thi đua xây dựng đời sống văn hóa, tăng gia sản xuất sôi nổi của người dân địa phương. Tận mắt chứng kiến những tuyến đường thôn bản, liên xã được đổ bê tông rộng và đẹp; các công trình phúc lợi, trường học được xây dựng khang trang, kiên cố, chúng tôi mới thấy hết được giá trị của phong trào xây dựng nông thôn mới đối với sự đổi thay của xã. 

Nhờ có nguồn vốn của Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và sự đóng góp tích cực của người dân, con đường đi vào xã, vào các bản đã được bê tông hóa kiên cố, khang trang, sạch sẽ tạo điều kiện cho bà con, nhân dân trong xã phát triển kinh tế xóa đói giảm nghéo, từ đó đời sống của nhân dân được nâng lên, tăng hộ khá, hộ giàu, giảm hộ nghèo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững ổn định.

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ quan trọng, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội địa phương, là động lực đổi thay diện mạo vùng nông thôn, trong những năm qua xã Thanh Yên - Huyện Điện Biên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, tiến hành lập quy hoạch và xây dựng đề án trên cơ sở các thế mạnh từng vùng, bám sát các tiêu chí NTM.

Đến nay, hệ thống cơ sở hạ tầng của xã cơ bản đã được đầu tư xây dựng, cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã đã được nâng cao được nhận thức và trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới. Kết quả, xã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí, 46/49 nội dung theo quy định Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

 
s
Đến nay hệ thống đường giao thông của xã Thanh Yên đã được bê tông hóa, đáp ứng được yêu cầu đảm bảo giao thông đi lại thuận lợi quanh năm.

 

Với tổng kinh phí thực hiện trên 14 tỷ 313 triệu đồng, qua 7 năm xã đã triển khai thực hiện các tiêu chí, đầu tư lồng ghép với các chương trình để xây dựng cơ sở hạ tầng, kết quả đến nay hệ thống đường giao thông của xã Thanh Yên đã được bê tông hóa, đáp ứng được yêu cầu đảm bảo giao thông đi lại thuận lợi quanh năm, 100% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, 5/5 trường học đạt chuẩn quốc gia; 14/23 thôn bản có nhà văn hóa cộng đồng; tỷ lệ hộ có nhà ở đạt chuẩn theo quy định đạt trên 76%; thu nhập bình quân lương thực đầu người đạt gần 28 triệu đồng/năm; Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 18% năm 2011 đến nay chỉ còn 7,8 %.

 

s
Ngày 26/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã ký quyết định công nhận xã Thanh Yên, huyện Điện Biên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 ( lãnh đạo xã nhận quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới)

 

Những hiệu quả trong xây dựng NTM của xã Thanh Yên đang tạo nên bộ mặt NTM toàn tỉnh thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu sang mô hình sản xuất hàng hóa vùng, tập trung gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Từng bước thay đổi tư duy, nhận thức của người dân về xây dựng NTM, phát huy tối đa vai trò chủ thể, sự đồng thuận của nhân dân để huy động nguồn lực lớn tham gia xây dựng NTM./.

 
 
 
 
Tử Long
.
.
.
.
.