.

Bộ GTVT kêu gọi xã hội hóa đầu tư thu phí không dừng

Thứ Tư, 08/08/2018, [GMT+7]

Bộ Giao thông Vận tải kêu gọi các nhà đầu tư tham gia cung cấp công nghệ thu phí không dừng (ETC) theo hình thức xã hội hóa để tránh độc quyền.
 


Việc triển khai thu phí tự động có thể thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ, đảm bảo nguyên tắc chỉ sử dụng một công nghệ thống nhất trên toàn quốc. Mỗi ô tô chỉ cần sử dụng một thẻ định danh để qua tất cả các trạm thu phí.

Theo lộ trình, đến 2019, toàn bộ các trạm BOT trên cả nước phải lắp đặt thu phí tự động. Hiện 23 trạm BOT đã có cổng thu phí tự động nhưng chỉ do một đơn vị cung cấp.

 

 

Theo VTV

.
.
.
.
.