Trả lời kiến nghị cử tri huyện Tuần Giáo, Điện Biên Đông và Thị xã Mường Lay

Thứ Ba, 24/07/2018, 14:50 [GMT+7]

Điện Biên TV - UBND tỉnh tiếp tục trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri huyện Tuần Giáo, Điện Biên Đông và Thị xã Mường Lay về các lĩnh vực kinh tế - xã hội - y tế.

7. Cử tri huyện Tuần Giáo kiến nghị

7.1. Hiện nay việc thu gom rác, xử lý rác thải tại các khu dân cư chưa được quan tâm, gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường. Đề nghị Công ty Môi trường - Đô thị bổ sung thêm thùng chứa rác ở các khu dân cư và công nhân vệ sinh môi trường để thu gom rác, tập kết rác đúng nơi quy định và xử lý rác đúng quy trình.

Nội dung này: Theo báo cáo của UBND huyện Tuần Giáo tại Văn bản số 249/UBND-VP ngày 05/03/2018, hiện nay trên địa bàn huyện xác định 19 điểm tập trung rác và đến hết năm 2017, UBND huyện đã cấp phát cho các khối, bản và các đơn vị trên địa bàn huyện với tổng số 104 thùng chưa rác cố định. Qua kết quả kiểm tra công tác thu gom, vận chuyển xử lý rác tại thị trấn Tuần Giáo, Công ty Cổ phần môi trường đô thị và xây dựng tỉnh Điện Biên đã bố trí thiết bị, phương tiện và nhân lực đảm bảo toàn bộ rác thải được thu gom, vận chuyển hết trong ngày không có hiện tượng tồn đọng rác gây ô nhiễm môi trường.

7.2. Hiện nay, việc chi trả mức thù lao 100.000đ/tháng/người cho cộng tác viên dân số theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BTC-BYT, ngày 20/02/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Y tế là quá thấp. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Chính phủ, các bộ ngành trung ương xem xét, nâng mức thù lao đối với cộng tác viên dân số bằng 0,3 mức lương cơ sở (ngang bằng với mức chi cho Cô đỡ thôn bản) và thực hiện chi trả kịp thời thù lao cho cộng tác viên dân số địa bàn tỉnh.

Nội dung này: UBND tỉnh đã có Báo cáo số 86/BC-UBND ngày 07/4/2017 về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, tại và sau  kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV. Theo đó, trong thời gian tới ngành Y tế sẽ lồng ghép chức năng, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số thôn bản với chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn bản, khi đó nhân viên y tế thôn bản sẽ thực hiện hai chức năng y tế và dân số, mức chi thù lao cũng được tăng lên khi được nhận thù lao của cả nhân viên y tế thôn bản và hoạt động dân số chi trả.

7.3. Hiện nay, việc xử lý rác thải y tế của Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo còn bất cập, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân vùng lân cận. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế có giải pháp khắc phục tình trạng trên.

Nội dung này: Năm 2017, Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo đã được Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện - Bộ Y tế lựa chọn đầu tư cụm xử lý chất thải rắn y tế (xử lý chất thải rắn dạng hấp ướt, thân thiện với môi trường) với tổng mức đầu tư 10.500 triệu đồng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2018. Sau khi đưa vào sử dụng, cụm xử lý chất thải rắn y tế sẽ chịu trách nhiệm xử lý chất thải rắn y tế tại chỗ cho Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) huyện Tuần Giáo, BVĐK huyện Mường Ảng, 03 Phòng khám ĐKKV của Tuần Giáo, 01 PKĐKKV của Mường Ảng và 29 trạm y tế xã lân cận thuộc 02 huyện Tuần Giáo và Mường Ảng do đó sẽ đảm bảo thân thiện với môi trường theo quy định hiện hành.

7.4. Đoạn đường từ cây xăng về ngã ba Tuần Giáo chưa có biển báo và gờ giảm tốc, rất nguy hiểm, tiềm ẩn tai nạn giao thông. Đề nghị Sở Giao thông Vận tải đặt biển hạn chế tốc độ và gờ giảm tốc nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông và tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm

Về nội dung này: Sở Giao thông Vận tải đã tiếp thu kiến nghị của cử tri để báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) và được Tổng cục ĐBVN chấp thuận đưa vào kế hoạch thực hiện trong năm 2018 tại Quyết định số 183/QĐ-TCĐBVN ngày 17/01/2018, gồm các nội dung công việc như: Láng nhựa, gia cố rãnh dọc hình thang, rãnh qua khu dân cư và rãnh chịu lực, bổ sung cống tạm, hộ lan mềm, biển báo và sơn gờ giảm tốc… với tổng giá trị là 14 tỷ đồng. Hiện nay, Sở Giao thông Vận tải đã trình Tổng cục ĐBVN phê duyệt dự án làm cơ sở triển khai thực hiện.

7.5. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm xem xét, sớm phê duyệt dự án Nước khoáng nóng bản Sáng, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo.

Nội dung này: Hiện nay, nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 đã phân bổ hết cho các dự án cần thiết theo thứ tự ưu tiên quy định của Luật Đầu tư công, vì vậy dự án được đưa vào danh mục kêu gọi đầu tư từ nguồn vốn xã hội hóa. Tuy nhiên, đến nay chưa có nhà đầu tư đề xuất dự án gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư, do đó UBND tỉnh chưa có cơ sở phê duyệt dự án nước khoáng nóng bản Sáng, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo. Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư quan tâm đến dự án này trong thời gian tới.

8. Cử tri Thị xã Mường Lay kiến nghị

Trường THCS Lay Nưa có 57/254 học sinh dân tộc Mông thuộc ba bản vùng cao của xã Lay Nưa đang học tập, ăn, ở bán trú tại nhà trường. Theo quy định tại Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT, ngày 02/8/2010 và Thông tư số 30/2015/TT-BGDĐT ngày 11/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo với số lượng 57 học sinh là không đủ điều kiện để thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú, nhưng hiện tại nhà trường đang thực hiện công tác quản lý, nuôi dưỡng học sinh bán trú mà không được hưởng các chế độ chính sách khi thực hiện công tác này. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xem xét có chính sách hỗ trợ đặc thù để khích lệ, động viên cán bộ, giáo viên, nhà trường.

Về nội dung này UBND tỉnh trả lời như sau: Để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục học sinh bán trú tại các trường phổ thông, UBND tỉnh đã kiến nghị với Chính phủ, Hội đồng Dân tộc Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo có chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm công tác quản lý, chăm sóc, giáo dục học sinh bán trú tại các trường phổ thông có học sinh bán trú; tuy nhiên đến nay Chính phủ vẫn chưa có chính sách hỗ trợ đặc thù để hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường phổ thông có học sinh bán trú. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục kiến nghị với Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm xem xét.

9. Cử huyện Điện Biên Đông kiến nghị

9.1. Cử tri xã Pu Nhi kiến nghị:

- Hiện nay, ruộng của bản Nậm Ngám A, B, C và bản Phiêng Ngám không đủ nước cho nhân dân sản xuất lúa, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thay lại Van ống nước của Công trình Hồ chứa nước Nậm Ngám bằng Van to hơn để tăng lượng nước tưới và mở rộng thêm diện tích khai hoang cho 4 bản trên nhằm đảm bảo cho nhân dân yên tâm sản xuất

Nội dung này UBND tỉnh trả lời như sau:  Công trình hồ Nậm Ngám - Pú Nhi do Ban quản lý dự án thủy lợi I - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Chủ đầu tư đã tiến hành xây dựng và bàn giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thừa ủy quyền của UBND tỉnh quản lý, trên cơ sở đó Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao Công ty TNHH quản lý thủy nông Điện Biên quản lý, khai thác từ năm 2015. Qua 03 năm quản lý, theo dõi công trình cho thấy lượng nước vào kênh hữu chưa đáp ứng nhu cầu tưới thực tế cho khoảng 30 ha lúa và 18 ha cây màu. Khi mở cửa chia nước cho cả hai tuyến kênh tả và kênh hữu thì chiều cao cột nước bên kênh hữu nhỏ hơn cột nước thiết kế trong kênh là 11cm. Nguyên nhân do đường ống dẫn nước vào tuyến kênh hữu nhỏ hơn đường ống dẫn nước vào kênh tả nên lưu lượng nước không đủ. Hiện nay, Công ty TNHH quản lý Thủy nông Điện Biên đang thuê Công ty Cơ khí Hải Dương lắp đặt thêm một đường ống dẫn nước vào kênh hữu cho đảm bảo lưu lượng nước theo thiết kế.

Bên cạnh đó, do diện tích đất của bãi tưới mới khai hoang, tầng đất chưa ổn định (chưa có tầng đế cày); mặt ruộng dốc, bờ bao chưa kiên cố, vì vậy nhu cầu lượng nước tưới cần nhiều hơn ruộng bình thường đã canh tác lâu năm. Do đó, huyện Điện Biên Đông cần hướng dẫn UBND xã Pú Nhi và người dân có phương án sản xuất phù hợp với khả năng cấp nước của công trình.

- Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, trích từ tuyến ống dẫn nước Hồ Nậm Ngám để đưa nước về cấp cho khu Mạ Xa (dự kiến khai hoang khoảng 30 ha) để nhân dân canh tác, sản xuất nông nghiệp

Về nội dung này: Khu bãi Mà Xá bà con nông dân đang khai hoang thành ruộng để trồng lúa nước với tổng tích khoảng 30 ha. Vị trí khu bãi Mạ Xa nằm phía sau cách khu tưới mẫu theo thiết kết của dự án dự án hồ chứa nước Nậm Ngám - Pú Nhi khoảng 2 km. Hệ thống tuyến ống hiện có là thiết kế để tưới cho 15ha của khu tưới mẫu, không thiết kế để tưới cho khu Mạ Xa. UBND tỉnh ghi nhận kiến nghị của cử tri, giao UBND huyện Điện Biên Đông nghiên cứu đầu tư công trình để tưới cho khu vực này (theo thông tin nắm được thì hiện nay UBND xã Pú Nhi đã có Tờ trình đề nghị UBND huyện Điện Biên Đông xem xét đầu tư dự án).

- Ngày 29/01/2009, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 130/QĐ-UBND về việc thu hồi và giao đất cho Ban quản lý chuyên ngành Nông nghiệp phát triển nông thôn để xây dựng công trình Hồ chứa nước Nậm Ngám xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông và Trụ sở Bưu điện văn hóa xã phải di chuyển đến khu tái định cư mới và Bưu điện tỉnh đã nhận tiền đền bù từ dự án, từ đó đến nay xã chưa được đầu tư xây dựng lại Trụ sở Bưu điện văn hóa để hoạt động. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Bưu Điện tỉnh Điện Biên sớm đầu tư xây dựng mới trụ sở Bưu điện văn hóa cho xã nhằm đảm bảo phục vụ kịp thời thông tin liên lạc cho nhân dân địa phương và đạt tiêu chí về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Về nội dung này: Từ tháng 10 năm 2010 Bưu điện tỉnh đã mượn một phòng của UBND xã Pú Nhi làm điểm phục vụ nhân dân trong xã, đến tháng 11 năm 2011 Bưu điện tỉnh chuyển điểm phục vụ Bưu điện Văn hóa xã về thuê tại nhà ông Tòng Văn Hải. Tháng 1 năm 2018 được xã Pú Nhi bố trí một phòng làm việc tại UBND xã để làm điểm phục vụ tạm thời phục vụ bà con nhân dân trong xã. Đồng thời, lãnh đạo UBND xã đã bố trí quỹ đất để xây dựng điểm Bưu điện Văn hóa xã. Tuy nhiên, việc bố trí xây dựng chưa phù hợp vì xa khu dân cư. Để xây dựng một điểm Bưu điện Văn hóa xã phục vụ lâu dài và đầu tư kiên cố, Bưu điện tỉnh đã đề nghị UBND xã Pú Nhi bố trí vị trí xây dựng điểm Bưu điện Văn hóa xã gần với khu dân cư sinh sống để thuận tiện cho điểm phục vụ. Khi có quỹ đất Bưu điện tỉnh sẽ báo cáo Tổng công ty xin xây dựng mới điểm Bưu điện văn hóa xã để đảm bảo phục vụ lâu dài và ổn định đáp ứng nhu cầu dịch vụ bưu chính, viễn thông, dịch vụ hành chính công của nhân dân trên địa bàn xã.

(còn nữa)

 

BBT

 

.