.

Điện Biên: "Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc" còn nhiều khó khăn

Thứ Ba, 15/05/2018, [GMT+7]
Điện Biên TV - Việc "Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc" trên địa bàn tỉnh Điện Biên còn nhiều khó khăn đây là đánh giá của Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh tại Hội nghị tổng kết Hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2017 đã được tổ chức vào sáng nay - 15/5
 
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Theo đánh giá tại hội nghị cho thấy năm 2017 Việc "Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc" trên địa bàn tỉnh Điện Biên còn nhiều khó khăn chủ yếu là do: công tác đấu tranh phòng, chống các hành vi vận chuyển, mua bán thuốc lá thuộc danh mục hàng cầm (thuốc lá lậu, không rõ nguồn gốc...) trên địa bàn tỉnh được thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên, vì lợi nhuận cao nên các đối tượng vi phạm luôn tìm cách thay đổi phương thức hoạt động, thủ đoạn vận chuyển, cắt dấu buôn bán thuốc lá nhập lậu ngày càng tinh vi, gây khó khăn trong việc phát hiện, đấu tranh, xử lý; Công tác triển khai thực hiện tại một số đơn vị, cơ sở trên địa bàn tỉnh còn chậm, chưa hiệu quả; công tác tuyên truyền với thời lượng và chất lượng chưa cao, công tác kiểm tra thực hiện quy định cấm hút thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuộc chưa thực hiện tốt, do đó hiện tượng vi phạm quy định chim hút thuốc lá tại nơi công cộng vẫn còn diễn ra nhiều nơi.

Để làm tốt công tác phòng chống tác hại của thuốc lá trong thời gian tới, Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh đã đề nhiều phương hướng, nhiệm vụ trong thới gian tới như: Tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo PCTH thuốc lá và xây dựng, triển khai kế hoạch Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2018; tăng cường vai trò hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá các huyện, thị xã, thành phố, tiếp tục kiện toàn tô thư kỷ đầu mối triển khai các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá tại các Sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố; tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày thế giới không khói thuốc và tuần lễ quốc gia không khói thuốc; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các Sở, ngành, tổ chức đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá tại cơ quan, đơn vị./.

 
 
 
 
Tử Long  
.
.
.
.
.