.
Điện Biên :

Tiếp nhận hơn 400 triệu đồng thực hiện dự án "Thúc đẩy tài chính toàn diện vì phụ nữ dân tộc thiểu số"

Thứ Tư, 16/05/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV -  Tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam đã đề nghị viện trợ cho tỉnh Điện Biên 18.519 USD (gần 425 triệu đồng) để thực hiện dự án “Thúc đẩy tài chính toàn diện vì phụ nữ dân tộc thiểu số”. UBND tỉnh đã có quyết định đồng ý tiếp nhận khoản viện trợ trên.

1
Đối tượng hưởng lợi tự Dự án là Phụ nữ người dân tộc thiểu số tại Xã Mường Đăng, xã Búng Lao (huyện Mường Ảng:); Xã Quài Tở, xã Tỏa Tình (Huyện Tuần Giáo)


Dự án “Thúc đẩy tài chính toàn diện vì phụ nữ dân tộc thiểu số” được thực hiện từ tháng 5 - 12/2018 tại Xã Mường Đăng, xã Búng Lao (huyện Mường Ảng:); Xã Quài Tở, xã Tỏa Tình (Huyện Tuần Giáo)

Mục tiêu của Dự án nhằm cải thiện đời sống cho phụ nữ dân tộc thiểu số tạo điều kiện cho  phụ nữ dân tộc thiểu số tiếp cận tốt hơn tài chính toàn diện thông qua hình thức nhóm Cổ phần tài chính tự quản (viết tắt là VSLA), từ sự hỗ trợ tài chính nhằm chị em phụ nữa cải thiện đời sống gia đình.

Đối tượng hưởng lợi tự Dự án là Phụ nữ người dân tộc thiểu số, đặc biệt là những phụ nữ thuộc các gia đình còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế năng lực, dễ bị tổn thương.

Thông qua Dự án, phụ nữ sẽ hình thành được thói quen tiết kiệm; các khoản vay giúp cho các hộ gia đình đầu tư vào sinh kế, giáo dục và y tế…đặc biệt là tăng kỹ năng quản lý tài chính và sự tự tin của phụ nữ dân tộc thiểu số; củng cố tinh thần đoàn kết và cải thiện an sinh xã hội và bình đẳng giới trong cộng đồng.

 

 

Hương Trà/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.