.
Điện Biên :

Tăng cường công tác phòng chống tác hại thuốc lá

Thứ Tư, 16/05/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Công tác phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của UBND tỉnh, sự hỗ trợ về kinh phí, chuyên môn của Qũy Phòng, chống tác hại thuốc lá - Bộ Y tế, sự phối hợp thực hiện của các ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

Các hoạt động truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá tại tỉnh được triển khai thường xuyên thông qua các kênh truyền thông đa dạng như: Tăng cường công tác truyên truyền, xây dựng phóng sự về phòng chống tác hại thuốc lá phát trên sóng truyền hình Đài phát thanh truyền hình tỉnh, các thông điệp về tác hại thuốc lá, Cam kết cùng nhau xây dựng môi trường không khói thuốc.

1
Hiện tượng vi phạm quy định cấm hút thuốc lá nơi công cộng vẫn diễn ra nhiều nơi.

 

Báo trên Báo Điện Biên Phủ cũng đã tập trung tuyên truyền về PCTHTL. Tuyên truyền luật PCTHTL, xây dựng môi trường không khói thuốc qua hệ thống loa của 50 xã, phường, thị trấn; hệ thống phát thanh của 10 huyện, thị xã , thành phố được trên 2.000 lượt. Bên cạnh đó đã tổ chức truyền thông trực tiếp tại trường học, cơ sở y tế và cơ quan công sở đạt cho trên 4000 người tham dự; Lắp đặt 88 Pano tuyên truyền về PCTHTL; Cấp phát 2000 biển cấm hút thuốc cho các sở, ban ngành, đoàn thể, trường học, bệnh viện..

Ngoài ra, Sở Y tế đã tổ chức tập huấn được 02 lớp cho 260 người là giáo viên, cán bộ hành chính, cán bộ y tế các huyện, thị xã, thành phố và các phòng ban trực thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố về PCTHTL, xây dựng môi trường không khói thuốc và phòng chống tác hại thuốc lá cho giáo viên để giảng dạy trong các chương trình ngoại khóa.

Công tác kiểm tra, giám sát PCTHTL được chú trọng, trong năm đã tổ chức 03 đợt thanh, kiểm tra và giám sát liên ngành tại 42 đơn vị (Y tế, trường học, các sở, ban, ngành và một số khách sạn trên địa bàn tỉnh). Qua đó thấy được hầu hết hết các đơn vị đã thành lập Ban chỉ đạo, có kế hoạch triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá, thực hiện nghiêm túc việc treo biển cấm hút thuốc lá.

Nội dung tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Luật PCTHTL được cấp ủy, đảng, chính quyền, đoàn thể cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế quan tâm triển khai phổ biến tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý. Tại một số đơn vị đã đưa việc không hút thuốc lá vào tiêu chí xếp loại thi đua hàng năm..  

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại trong công tác PCTHTL như: công tác đấu tranh phòng chống các hành vi vận chuyển, mua bán thuốc lá thuộc danh mục hàng cấm (thuốc lá lậu, không rõ nguồn gốc..) trên địa bàn tỉnh được diễn ra thường xuyên, nhưng vì lợi nhuận cao nên các đối tượng vi phạm luôn tìm các thay đổi phương thức hoạt động, thủ đoạn vận chuyển, cất dấu buôn bán thuốc lá nhập lậu ngày càng tinh vi, gây khó khăn trong việc phát hiện, đấu tranh, xử lý.

Công tác triển khai thực hiện tại một số đơn vị, cơ sở còn chậm, chưa hiệu quả, công tác tuyên truyền với thời lượng và chất lượng chưa cao, công tác kiểm tra thực hiện quy định cấm hút thuốc tại các địa điểm cấm hút thuốc chưa thực hiện tốt, do đó hiện tượng vi phạm quy định cấm hút thuốc lá nơi công cộng vẫn diễn ra nhiều nơi.

Nhiệm vụ trọng tâm công tác PCTHTL trong thời gian tới được xác định cụ thể là: tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo PCTHTL và xây dựng, triển khai kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2018; Nâng cao nhận thức của người dân về tác hại thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật PCTHTL

Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các Sở, ngành, tổ chức đoàn thể tỉnh về triển khai các hoạt động PCTHTL tại cơ quan, đơn vị; Đưa nội dung hoạt động PCTHTL vào kế hoạch hoạt động hàng năm và quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ cơ quan; Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia công tác PCTHTL và cán bộ làm công tác thanh, kiểm tra giám sát..
 

 

 

Minh Trang

.
.
.
.
.