.

Điện Biên: Quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất cho mỗi hộ gia đình người dân tộc thiểu số, hộ nghèo

Thứ Tư, 16/05/2018, [GMT+7]
Điện Biên TV - UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 7/5/2018 quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.
 

Theo đó, mức bình quân diện tích đất sản xuất cho mỗi hộ gia đình là 0,5 ha đất nương hoặc 0,25 ha đất ruộng lúa nước một vụ hoặc 0,15 ha đất ruộng lúa nước hai vụ.

Mức bình quân diện tích đất sản xuất cho mỗi hộ gia đình trên địa bàn là căn cứ để xác định hộ thiếu đất sản xuất và làm cơ sở đế tính toán mức hỗ trợ cho các hộ khi thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Đối với những địa phương không còn quỹ đất sản xuất để giao, nếu các hộ gia đình có nhu cầu chuyển đổi nghề để thay thế đất sản xuất thì UBND cấp xã căn cứ vào danh sách đăng ký hưởng chính sách theo đề án duyệt để thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề thay thế đất sản xuất.

Đối tượng áp dụng là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo (kể cả vợ hoặc chồng là người dân tộc thiểu số) ở các thôn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; hộ nghèo (gồm cả dân tộc Kinh) ở xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn; sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp; chưa có hoặc thiếu đất ở, đất sản xuất theo hạn mức đất bình quân chung do ủy ban nhân dân tỉnh quy định; thiếu nước sinh hoạt; chưa được hưởng các chính sách của nhà nước hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Quyết định  có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 
 
Tử Long
.
.
.
.
.