.
Điện Biên :

Chi 6 tỷ 370 triệu đồng thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025"

Thứ Sáu, 11/05/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Thực hiện Quyết định số 939/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, vừa qua UBND tỉnh đã hành kế hoạch triển khai thực hiện, với tổng kinh phí dự kiến 6 tỷ 370 triệu đồng, bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước

Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017, trong đó quan tâm hỗ trợ với phụ nữ có nhu cầu khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, hỗ trợ phụ nữ phát triển doanh nghiệp

1
Điện Biên đầu tư 6 tỷ 370 triệu đồng thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”

 

Việc triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017 - 2025 trên địa bàn tỉnh nhằm mục đích nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của khởi nghiệp trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, hiện thực hóa các ý tưởng có tính sáng tạo xuất phát từ nhu cầu, giải quyết các vấn đề đang tồn tại của phụ nữ, của cộng đồng, góp phần thực hiện quy hoạch phát triển ngành nghề

Quan tâm thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp nữ, ưu tiên lĩnh vực phát triển kinh tế ở khu vực nông nghiệp, nông thôn. Đặc biệt trong đó là khơi dậy tinh thần, sức mạnh nội lực của phụ nữ, thay đổi từ nhận thức, mạnh dạn có ý tưởng, kế hoạch kinh doanh sáng tạo để khởi nghiệp để người phụ nữ vượt lên chính mình, tự tin, bản lĩnh để bắt tay khởi nghiệp, vươn lên thoát nghèo.

Đề án quan tâm hỗ trợ đối với đối tượng là phụ nữ có ý tưởng, có nhu cầu khởi nghiệp, các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp mới thành lập do phụ nữ làm chủ; ưu tiên phụ nữ thuộc hộ nghèo, khó khăn, phụ nữ là người dân tộc thiểu số, khuyết tật, sống tại địa bàn khó khăn, địa bàn chuyển đổi đất nông nghiệp.

Phấn đấu trong giai đoạn 2018 - 2025, toàn tỉnh ta có ít nhất 90% cán bộ Hội chuyên trách các cấp và cán bộ các sở, ngành tham gia triển khai Đề án được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; 70% hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp; Hỗ trợ khoảng 200 phụ nữ thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã/ tổ hợp tác, trang trại hoặc tham gia mô hình tổ nhóm liên kết sản xuất; Phối hợp hỗ trợ thành lập 8 đến 10 hợp tác xã/ tổ hợp tác do phụ nữ quản lý; 100% doanh nghiệp của phụ nữ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tại tỉnh Điện Biên, UBND tỉnh giao Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh - là cơ quan thường trực triển khai thực hiện Đề án chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan và các địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp như: Tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh cũng như vai trò, vị trí của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế

Hỗ trợ đổi mới sáng tạo phát triển kinh doanh và khởi nghiệp, trong đó cụ thể như: tổ chức ngày phụ nữ khởi nghiệp, hỗ trợ nâng cao năng lực cho bộ phận hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, hỗ trợ nâng cao năng lực kinh doanh, khởi nghiệp cho phụ nữ có ý tưởng kinh doanh khả thi, hỗ trợ tiếp cận tín dụng...; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh.. Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch dự kiến là 6.370 triệu đồng, được bố trí từ ngân sách nhà nước./.
 


 

 

Minh Trang

.
.
.
.
.