.
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên :

Mở mới chuyên mục "Ngân hàng chính sách xã hội đồng hành cùng người nghèo"

Thứ Tư, 23/05/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Chiều 22/5, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã ký kết phối hợp mở mới chuyên mục "Ngân hàng chính sách xã hội đồng hành cùng người nghèo" trên sóng truyền hình của Đài PTTH tỉnh Điện Biên.

Với mục đích giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh nắm bắt tốt hơn các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là chính sách cho vay từ Ngân hàng chính sách xã hội, chuyên mục "Ngân hàng chính sách xã hội đồng hành cùng người nghèo" được hai đơn vị thống nhất phối hợp xây dựng và thực hiện phát sóng bắt đầu từ năm 2018, định kỳ mỗi tháng một số.

1
Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã ký kết phối hợp mở mới chuyên mục "Ngân hàng chính sách xã hội đồng hành cùng người nghèo" trên sóng truyền hình của Đài PTTH tỉnh Điện Biên


Trong đó chuyên mục có nội dung chú trọng vào tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các hình thức cho vay, loại hình và đối tượng được vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính sách tín dụng ưu đãi trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội; Phản ánh tình hình đời sống, việc làm, tâm tư nguyện vọng của các đối tượng được vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội. Biểu dương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt,…  cũng như sử dụng vốn vay có hiệu quả của người được vay vốn...

Tại buổi lễ, đại diện hai đơn vị đã tiến hành ký kết nội dung chương trình phối hợp tuyên truyền về hoạt động tín dụng chính sách và hoạt động của hệ thống ngân hàng chính sách tỉnh, đảm bảo xây dựng các chương trình truyền hình đạt hiệu quả theo nội dung chủ đề, kế hoạch, đề cương tuyên truyền đã được hai bên thống nhất./.
 

 

Minh Trang

.
.
.
.
.