.
TP. Điện Biên Phủ :

Đại hội đại biểu Hội Nông dân lần thứ VI (nhiệm kỳ 2018 - 2023)

Thứ Năm, 12/04/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 12/4/2018, Hội Nông dân (HND) TP. Điện Biên Phủ tổ chức Đại hội đại biểu HND lần thứ VI (nhiệm kỳ 2018 – 2023). Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Phạm Khắc Quân - UVBTVTU, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐNDTP; Cao Thị Tuyết Lan, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HND Tỉnh cùng 126 đại biểu tiêu biểu cho công tác hội và phong trào nông dân Thành phố Điện Biên Phủ.

Báo cáo trình bày tại Đại hội nêu rõ: 5 năm 2012 - 2017 Hội đã đạt 10/11 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội V đề ra. Các cấp Hội làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là giáo dục ý chí, vươn lên thoát nghèo, tiến tới no ấm, làm giàu cho gia đình mình và cho xã hội.

Từ đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền động viên hội viên, hăng hái thi đua lao động sản xuất nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Cùng với mở trên 130 lớp bồi dưỡng ứng dụng KHKT trong sản xuất nông, lâm nghiệp, phát triển dịch vụ tạo việc làm, chuyển đổi cây trồng vật nuôi cho trên 6 ngàn lượt hội viên; Hội còn phối hợp  với Ngân hàng chính sách xã hội tín chấp cho gần 900 hội viên vay trên 24 tỷ đồng vốn và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay 2 tỷ đồng của hội cấp trên cho 140 hộ vay.

1
Các đại biểu dự Đại hội

 

Trong phong trào Nông dân xây dựng Nông thôn mới ở 2 xã Thanh Minh và Tà Lèng, Hội đã vận động ủng hộ trị giá gần 6 tỷ đồng, trên 2 ngàn ngày công, kiên cố hóa 7 km mương và gần 24 km đường giao thông nông thôn. Tích cực giúp đỡ hội viên nghèo. Toàn Hội có 580 hội viên sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong nhiệm kỳ Hội được Trung ương HND Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc; 83 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương, 40 tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen... Hằng năm có trên 5000 hộ gia đình hội viên đạt Gia đình văn hóa...

Với tinh thần tự phê và phê bình nghiêm túc, Đại hội thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại khuyết điểm cơ bản là: Công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền trong triển khai thực hiện nhiệm vụ có lúc, có nơi chưa chủ động. Còn 1 chỉ tiêu chưa đạt so với Nghị quyết Đại hội V đề ra. Công tác tuyên truyền giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm của Thành phố có lúc, có nơi chưa kịp thời...

Phát huy kết quả đạt được, đồng hành cùng hội viên, hướng về cơ sở, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân tiếp tục tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng Hội ngày càng vững mạnh. Xứng đáng vai trò trung tâm trong việc triển khai các chương trình kinh tế - xã hội; phát huy có hiệu quả vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới; nỗ lực phấn đấu đạt và vượt 12 chỉ tiêu Đại hội VI đề ra.

Dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phạm Khắc Quân - UVBTVTU, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐNDTP ghi nhận biểu dương những thành tích đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại yếu kém cần khắc phục. Theo đó Hội bám sát cơ sở, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên.

Hội chăm lo xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh. Bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác Hội đáp ứng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế bền vững của Thành phố. Tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước hiệu quả và thiết thưc. Giáo dục vận động hội viên, tạo mọi điều kiện để hội viên tích cực sản xuất, mở mang nhiều ngành nghề sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng, vật nuôi...

1
Ban Chấp hành HND TP. Điện Biên Phủ  khóa VI nhiệm kỳ 2018 -2023 ra mắt trước Đại h

 

Sử dụng giống mới có năng suất, chất lượng, giá trị cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng và chỉnh đốn Đảng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội VI nhiệm kỳ 2018 -2023 đề ra.

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ, Đại hội bầu: Ban chấp hành gồm 21 ủy viên; 19 đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. Đồng chí Trần Thị Mai, tái cử  giữ chức Chủ tịch HND Thành phố Điện Biên Phủ khóa VI (nhiệm kỳ 2018 - 2023)./.
                                         

 

CTV - Đỗ Quang Khải

.
.
.
.
.