.
Điện Biên :

Khởi động triển khai Dự án "phát triển trẻ thơ toàn diện" giai đoạn 2017-2021

Thứ Ba, 17/04/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV- Nhằm tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ có chất lượng tốt hơn về các lĩnh vực chăm sóc y tế, giáo dục, bảo vệ trẻ em, để trẻ em có điều kiện đạt tới sự phát triển toàn diện nhất, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Sáng 17/4, Ban Quản lý Dự án phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị  khởi động Dự án Phát triển trẻ thơ giai đoạn 2017-2021.

1
Hội nghị khởi động triển khai Dự án “phát triển trẻ thơ toàn diện” giai đoạn 2017-2021

 

Ban quản lý dự án “phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Điện Biên” được thành lập theo quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 26/3/2018. Dự án phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Điện Biên giai đoạn 2017-2021 do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tài trợ với mục tiêu đến năm 2021 cho tất cả trẻ em là đối tượng hướng tới của chương trình từ 0 đến 8 tuổi và gia đình các em, đặc biệt những người trong các nhóm dễ bị tổn thương nhất tại địa bàn dự án ở tỉnh Điện Biên sử dụng các dịch vụ phát triển trẻ thơ toàn diện có chất lượng để thực hiện đầy đủ quyền sống còn, phát triển, giáo dục và được bảo vệ của trẻ em.

Giai đoạn 2017-2021, tỉnh Điện Biên có 9 xã của 3 huyện trong tỉnh được triển khai Dự án gồm: xã Háng Lìa, Pú Nhi, Chiềng Sơ của huyện Điện Biên Đông; xã Mường Thín, Mường Mùn và Nà Tòng của huyện Tuần Giáo; các xã Tả Phìn, Sín Chải, Tả Sìn Thàng của huyện Tủa Chùa.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã đóng góp ý kiến đưa ra kế hoạch triển khai, nhằm thực hiện chương trình Dự án theo đúng mục tiêu, tiến độ và đảm bảo chất lượng ./.
                                                                                                  

 

 

Thúy Hằng

.
.
.
.
.