.

"Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"

Thứ Bảy, 10/03/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Đây là chủ đề của công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, được đề ra tại Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và Ký kết giao ước thi đua khối MTTQ và các đoàn thể tỉnh năm 2018 diễn ra vào chiều ngày 9/3.

j
Đại diện lãnh đạo 06 cơ quan trong Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh ký giao ước thi đua năm 2018

 

Với khẩu hiệu "Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2018)", Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh đã xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 với những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

Phát động phong trào thi đua năm 2018, đồng chí Hoàng Ngọc Vinh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nêu rõ 05 nội dung trọng tâm cần triển khai thực hiện tốt trong năm 2018 đó là: Thực hiện tốt các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần XII, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể trong việc tổ chức các phong trào thi đua, triển khai tổ chức theo đúng phương châm "Tự nguyện, công khai, công bằng, chính xác, đoàn kết và cùng phát triển"; Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, huy động sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi mục tiêu ổn định và phát triển kinh tế năm 2018; Tiếp tục thi đua củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo 06 cơ quan trong Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh đã cùng cam kết và ký giao ước thi đua năm 2018 với quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua, góp phần thực hiện vượt mức các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2018./.
 

Minh Trang
 

.
.
.
.
.