.

Đẩy mạnh thực hiện rà soát cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính

Thứ Năm, 08/02/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV -  Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đề ra tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác cải các thủ tục hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 diễn ra vào sáng 8/2.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Trưởng ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ. Tại điểm cầu tỉnh Điện Biên, đồng chí Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

1
Điểm cầu Điện Biên


Trong năm 2017, dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp tốt trong công tác kiểm tra của các thành viên Ban Chỉ đạo đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của chính quyền các cấp, góp phần triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính.

Tỉnh trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết đã giảm 41,67% so với cùng kỳ năm 2016. Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn giản hóa giấy tờ công dân đã có những bước tiến rõ rệt.

Thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thường xuyên được rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ ngành, địa phương đã mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

Tại tỉnh Điện Biên kết quả đánh giá chấm điểm tiêu chí thành phần xác định chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2017, các tiêu chí đều đạt ở mức độ hoàn thành kế hoạch, các sở ngành và UBND các huyện thị, thành phố đã tích cực triển khai thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, rà soát chức năng nhiệm vụ theo đúng quy định về tổ chức bộ máy, phân cấp quản lý về tổ chức bộ máy, quản lý sử dụng biên chế theo quy định của Trung ương của tỉnh. Nâng cao hiệu quả chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, cải cách tài chính công

Tại hội nghị, các đại biểu đều thể hiện sự nhất trí cao đối với các nội dung của Báo cáo, đồng thời trình bày nhiều ý kiến, tham luận, đóng góp vào Báo cáo và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của công tác cải cách hành chính, tập trung vào một số vấn đề như: Nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật; Công khai quy định hành chính, thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử; Vướng mắc trong kết nối liên thông phần mềm tại Trung tâm hành chính công và Bộ phận tiếp nhận trả lời kết quả với các phần mềm chuyên ngành...

Trong năm 2018, Ban chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính Chính phủ tiếp tục tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính, trong đó tập trung đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi pháp luật; Đẩy mạnh thực hiện rà soát cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính; Thực hiện đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ../.
 

 

 

Minh Trang

.
.
.
.
.