.

Tổng kết Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tỉnh Điện Biên

Thứ Hai, 08/01/2018, [GMT+7]
Điện Biên TV - Trong năm qua, các cơ quan trong Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tỉnh Điện Biên tích cực hưởng ứng triển khai hiệu quả các hoạt động, tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh, ngành gắn với cuộc vận động "Học tập và làm việc theo tư trưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Ký kết giao ước thi đua của các đơn vị trọng Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tháng 1/2018.
Các đơn vị trong Khối thi đua Văn hóa - Xã hội ký giao ước thi đua năm 2018.
 
Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tỉnh Điện Biên gồm các đơn vị: Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin - Truyền thông, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Khoa học - Công nghệ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Trên cơ sở giao ước thi đua, các đơn vị trong Khối chủ động tổ chức phát động thi đua gắn với từng nhiệm vụ chuyên môn của mỗi đơn vị. Từ đó tạo không khí thi đua sôi nổi cho công chức, viên chức và người lao động ở từng đơn vị phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020, các đơn vị trong Khối tích cực tham gia các hoạt động giúp đỡ xã được giao phụ trách: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thực hiện tiêu chí số 6 (Cơ sở vật chất văn hóa) và 16 (Văn hóa); Sở Giáo dục - Đào tạo thực hiện tiêu chí số 5 (Trường học) và 14 (Giáo dục); Sở Thông tin - Truyền thông thực hiện tiêu chí số 8 (Thông tin - Truyền thông); Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tiêu chí số 11 (Hộ nghèo) và 12 (Cơ cấu lao động, việc làm); Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Y tế thực hiện tiêu chí số 15 về tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế. 
 
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh với vai trò là cơ quan ngôn luận, tiếng nói của Đảng và là diễn đàn của nhân dân các dân tộc Điện Biên đẩy mạnh tuyên truyền triển khai chỉ thị, Nghị quyết của Đảng tại địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Trong những năm gần đây, diện tích phủ sóng phát thanh, truyền hình trên địa bàn được nâng lên, sản xuất nhiều chương trình bằng 3 thứ tiếng (tiếng phổ thông, tiếng Thái, tiếng Mông), thực hiện nhiều chương trình tường thuật trực tiếp, các chuyên đề chuyên mục đa dạng về nội dung và hình thức. Trong năm 2017, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Điện Biên phát động 2 đợt thi đua với chủ để: "Đẩy nhanh tiến độ, đổi mới cách làm, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc được giao, thực hiện thắng lợi công tác tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử tổng hợp năm 2017", "Kỷ cương, năng suất, chất lượng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm" chào mừng kỳ niệm 40 năm thành lập.
 
Với những thành tích đã đạt được, nhiều cá nhân và tập thể đơn vị trong Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tỉnh Điện Biên được khen thưởng. Cụ thể: 2 tập thể được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Nhất, 1 cá nhân được tặng Huân chương lao động hạng Nhì, 7 cá nhân được công nhận danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú", 9 cá nhân được công nhận danh hiệu "Nhà giáo ưu tú"...
 
Ông Trần Minh Tuấn - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên, Trưởng khối thi đua Văn hóa - Xã hội năm 2017 cho biết: Các đơn vị trong Khối thi đua đã hưởng ứng, phát động thi đua toàn diện, thực hiện tốt các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn. Tổ chức tốt việc đăng ký, giao ước và phát động thi đua sôi nổi, nội dung phong phú, thiết thực có trọng tâm, phát huy tốt vai trò các tổ chức trong phong trào thi đua. Trong thời gian tới, phong trào thi đua trong Khối cần tổ chức phát động theo đợt, theo chuyên đề theo hướng chiều sâu, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, đẩy mạnh phong trào thi đua đã phát động mang tính kế tiếp; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của tỉnh, ngành gắn với chỉ tiêu phát triển của đơn vị được giao năm 2018./.
 
 
 
 
Lường Hương/Dienbientv.vn
.
.
.
.
.