.

MTTQ tỉnh Điện Biên: Duy trì có hiệu quả các mô hình tự quản khu dân cư

Thứ Ba, 09/01/2018, [GMT+7]
Điện Biên TV - Năm 2017, UB MTTQ tỉnh Điện Biên và các tổ chức thành viên đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; sự chỉ đạo của cấp ủy và nhiệm vụ chính trị của địa phương; tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền, các ban, ngành, tổ chức đoàn thể thực hiện các chương trình phối hợp trong công tác mặt trận bước đầu đi vào nề nếp, đặc biệt là duy trì có hiệu quả các mô hình tự quản ở khu dân cư.
Đ
Đồng chí Lò Văn Mừng - UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Điện Biên phát biểu tại Hội nghị UBMTTQ tỉnh Điện Biên lần thứ 8 khóa XI, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân. Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các vị chức sắc và tín đồ, phật tử; tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Lễ Phật đản, Phật Lịch 2017 và các ngày lế trọng của các tôn giáo. Phối hợp, tạo điều kiện để Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Điện Biên tổ chức thành công Đại hội Phật giáo lần 2. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng Quy ước và thực hiện xóa bỏ hủ tục lạc hậu trên địa bàn tỉnh cho trên 50.000 lượt người với 340 hội nghị.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới, nhất là việc nâng cao chất lượng hiệu quả các mô hình tự quản ở khu dân cư. Trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", MTTQ và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiến đất, hiến công đẻ xây dựng đường thôn, xóm, kiên cố hóa kênh mương. Tiếp tục duy trì và xây mới các mô hình tự quản ở khu dân cư, tiêu biểu như huyện Điện Biên có mô hình "Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường"; Tuần Giáo có mô hình "5 không", "Tổ an ninh tự quản", "Tổ tự quản vệ sinh môi trường"; Tủa Chùa phối hợp duy trì mô hình "Dòng họ bình yên"; Mường Lay duy trì mô hình "Bản làng bình yên", "Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường"...
 
Năm 2017, Quỹ "Vì người nghèo" được các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tỉnh ủng hộ trên 6,9 tỷ đồng; đã hỗ trợ làm 306 nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 31 nhà, hỗ trợ làm 227 công trình vệ sinh, hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất, cây con giống, khám chữa bệnh dài ngày. Các tổ chức thành viên tích cực vận động đoàn viên, hội viên tham gia giúp đỡ, hỗ trợ hội viên nghèo xây nhà, các công trình phụ trợ, ngày công, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất. Hoạt động tạo nguồn vốn vay cho hội viên ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hồi và từ nguồn quỹ hội tiếp tục được duy trì. Số dư hiện nay của các cấp hội lên đến hàng trăm tỷ đồng, giúp cho các hội viên vay Vốn để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững.
 
Đồng chí Lò Văn Mừng - UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Điện Biên đánh giá: Hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên trong thời gian qua đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên vẫn còn một vài tồn tại, hạn chế như công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân có lúc chưa thường xuyên, công tác phối hợp chưa kịp thời... Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Ban Thường vụ UBMTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy tinh sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phon trào thi đuan yêu nước. Phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách MTTQ các cấp, tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình đố chuyên môn nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng công tác mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới./.
 
 
 
 
Lường Hương/Dienbientv.vn
.
.
.
.
.