.

Không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình

Thứ Tư, 24/01/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh và sự giúp đỡ có hiệu quả của các cấp, các ngành trong tỉnh, Đài PT - TH tỉnh Điện Biên đã đoàn kết khắc phục khó khăn cơ bản hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được giao, trở thành kênh tuyên truyền chủ đạo và tin cậy của tỉnh.

Năm 2017, Đài PT-TH tỉnh bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tập trung vào thực hiện tuyên truyền đúng tôn chỉ mục đích của báo chí, trên cả 3 lĩnh vực phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử tổng hợp, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo Quốc phòng – An ninh.

Hưởng ứng và triển khai tốt các phong trào thi đua với nhiều chủ đề như "Đẩy nhanh tiến độ, đổi mới cách làm, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc được giao, thực hiện thắng lợi công tác tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử tổng hợp năm 2017", " Kỷ cương, năng suất, chất  lượng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm".

1
Đài PT - TH tỉnh Điện Biên đã đoàn kết khắc phục khó khăn cơ bản hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được giao, trở thành kênh tuyên truyền chủ đạo và tin cậy của tỉnh


Trong năm 2017, Đài PTTH tỉnh Điện Biên đã mở mới 02 bản tin đó là: Bản tin vắn 22h và Bản tin thời sự Quốc tế cuối ngày, mở mới 10 chuyên đề, chuyên mục được khán thính giả đánh giá cao, từng bước đáp ứng yêu cầu hiện nay. Tổ chức thành công Liên hoan tiếng hát Truyền hình tỉnh Điện Biên giải Sao Mai; Liên hoan Phát thanh và Truyền hình toàn tỉnh, thu hút 17 đơn vị tham gia với gần 80 tác phẩm báo chí có 27 tác phẩm xuất sắc được khen thưởng.  

Các quy trình, quy chế kỹ thuật, công tác vệ sinh công nghiệp phòng máy được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo an toàn cho quá trình sản xuất chương trình và các trung tâm Phát sóng phát thanh, truyền hình của Đài tỉnh. Bên cạnh đó việc khai thác có hiệu quả các trang thiết bị đã được đầu tư, đặc biệt là sử dụng công nghệ kỹ thuật số vào trong sản xuất chương trình và truyền dẫn phát sóng đã từng bước đáp ứng yêu cầu hiện nay. Với tin tức cập nhật, tính thời sự cao, hiệu quả tuyên truyền được nâng lên trên cả ba phương diện: phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử của Đài.

Năm 2017 Đài phát thanh truyền hình tỉnh Điện Biên vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước kỹ trao tặng; Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên và Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen.

Trong xu thế phát triển hiện nay, yêu cầu về việc đổi mới nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử của cơ quan đài Phát thanh truyền hình là một nhiệm vụ cấp bách không thể chậm trễ.

Năm 2018 Đài phát thanh truyền hình tỉnh Điện Biên không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình, đa dạng hóa các hình thức thông tin, đảm bảo hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích báo chí và đúng định hướng của Đảng, Nhà nước, góp ý cho Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp nói lên tiếng nói của nhân dân.

Thường xuyên bám sát thực tế của cuộc sống, phản ánh trung thực, khách quan, chú trọng vào chất lượng nội dung, nâng cao tỷ lệ tự sản xuất, coi trọng yếu tố về tính thời sự, tiếp cận với phong cách làm báo hiện đại, đổi mới nội dung chương trình. Từng bước thực hiện xã hội hóa các hoạt động của đơn vị, xây dựng Đài trở thành một trong những cơ quan truyền thông vững mạnh của Điện Biên và vùng Tây Bắc./.


 

 

Hương Trà/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.