.

Điện Biên: Giới thiệu cuốn "Cẩm nang giám sát đầu tư của cộng đồng"

Thứ Ba, 09/01/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 09/01, UBMTTQ tỉnh Điện Biên phối hợp với văn phòng đại diện Quỹ Ôxtrâylia Vì Nhân dân Châu Á và Thái Bình Dương (AFAP) tổ chức Hội nghị ra mắt cuốn "Cẩm nang giám sát đầu tư của cộng đồng".

Đ
Đồng chí Lò Văn Mừng UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Điện Biên phát biểu.

Trong thời gian vừa qua, các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã phát huy tốt vai trò của mình, thực hiện giám sát có hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc ngăn ngừa, phát hiện những sai phạm trong quá trình thực hiện pháp luật ở cơ sở nhằm mục đích đảm bảo cho việc thực hiện các chương trình, dự án, công trình xây dựng trên địa bàn xã, phường, thị trấn theo đúng quy định của pháp luật, đúng mục tiêu, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Từ đó kiến nghị với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về các hành vi vi phạm pháp luật để kịp thời ngăn chặn và xử lý nhằm bảo vệ lợi ích của cộng đồng, phát huy quyền làm chủ, tham gia quản lý xã hội của người dân.

Cụ thể, trong năm 2016 các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được 227 cuộc giám sát, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền 23 vụ việc; năm 2017 tổ chức được 162 cuộc giám sát, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền 15 vụ việc.

Đồng chí Lò Văn Mừng UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Điện Biên cho biết: Hiện nay, tuy đã có nhiều văn bản luật và dưới luật quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ giám sát đầu tư của cộng đồng nhưng tài liệu hướng dẫn quy trình thực hiện giám sát tại cộng đồng hiện chưa đầy đủ và cụ thể. Để hỗ trợ hoạt động giám sát các công trình đầu tư tại cộng đồng một cách hiệu quả, trên cơ sở thỏa thuận đã ký kết, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh Điện Biên đã cùng với tổ chức AFAP biên soạn và ban hành cuốn "Cẩm nang hướng dẫn giám sát đầu tư cộng đồng". Cuốn cẩm nang gồm 7 phần, tập trung vào những nội dung chính như: khái quát chung về giám sát đầu tư của cộng đồng; mục tiêu, nguyên tắc, nhiệm vụ giám sát đầu tư của cộng đồng; việc thành lập, đối tượng, phạm vi và quyền của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; nội dung giám sát của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; xây dựng kế hoạch, tiến hành giám sát và báo cáo kết quả hoạt động giám sát; địa điểm, kinh phí thực và tổ chức thực hiện.


Cuốn cẩm nang sẽ được phát (miễn phí) tới cấp ủy, chính quyền và Ban Thường trực UBMTTQ 130 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh sẽ giúp người dân thực hiện quyền làm chủ của mình đối với hoạt động đầu tư cộng đồng và góp phần nâng cao hiệu quả công tác giám sát của MTTQ Việt Nam, trong đó có hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng được trong sạch, minh bạch, hiệu quả./.

 

 

Lường Hương/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.