.
Điện Biên :

Giải quyết việc làm mới cho hơn 9.000 lao động trên địa bàn tỉnh

Thứ Hai, 08/01/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV- Đến hết Năm 2017, toàn tỉnh Điện Biên đã  giải quyết việc làm mới cho hơn 9.000 người lao động, đạt 105.2% kế hoạch năm, vượt 496 người so với mục tiêu nghị Quyết Hội đồng nhân dân tỉnh.

1
Ngày hội việc làm được xem là cơ hội cho người lao động phổ thông đang có nhu cầu tìm việc làm

 

Trong đó, cụ thể  thông qua vay vốn hỗ trợ việc làm cho 900 người, xuất khẩu lao động 30 người, tuyển dụng đi làm việc tại các doanh nghiệp ngoài tỉnh 500 người, tuyển dụng cơ quan hành chính sự nghiệp doanh nghiệp trong tỉnh và tự tạo việc làm là 7.616 người, giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị xuống còn gần 3%.

Để có được kết quả trên, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã tổ chức thành công Ngày hội việc làm tỉnh lần thứ 2 đã thu hút sự tham gia của 24 đơn vị, doanh nghiệp tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh, cùng với đó chủ động hướng dẫn các cấp, ngành, đơn vị thực hiện nhiệm vụ về lao động, việc làm. Đồng thời hướng dẫn đôn đốc các cấp, ngành, đơn vị tổ chức thực hiện các giải pháp tạo việc làm cho người lao động.

 
                                                                                                 

Thúy Hằng

.
.
.
.
.