.
Điện Biên :

Gần 900 hộ đi chuyển đến nơi ở mới theo Đề án 79

Thứ Hai, 04/12/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Trong 11 tháng đầu năm nay, huyện Mường Nhé và Nậm Pồ đã thực hiện di chuyển và bố trí, sắp xếp ổn định cho gần 900 hộ thuộc 31 điểm bản, tăng 269 hộ so với cùng kỳ năm 2016, đạt 82% tổng số hộ.

Để thực hiện có hiệu quả Đề án 79 của Chính phủ về sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tại huyện Mường Nhé và Nậm Pồ. Các cấp, các ngành và huyện Mường Nhé đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tới các đối tượng thuộc diện di chuyển đến các điểm đã được quy hoạch bố trí; thực hiện phê duyệt điều chỉnh, bổ sung các Phương án sắp xếp, ổn định dân cư.

1
Trong 11 tháng đầu năm nay, huyện Mường Nhé và Nậm Pồ đã thực hiện di chuyển gần 900 hộ đến nơi ở mới theo Đề án 79

 

Rà soát các mục tiêu sắp xếp dân cư xen ghép theo Đề án được duyệt; chủ động xây dựng các phương án bố trí xen ghép để tổ chức thực hiện di chuyển dân theo quy hoạch; Tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất, giao đất để thực hiện việc bố trí đất ở, đất sản xuất, đặc biệt là chia đất sản xuất cho các hộ dân tại các điểm bản thành lập mới; bố trí kịp thời kinh phí để giải quyết các chế độ, chính sách cho các hộ dân đã đến ở các điểm đã được quy hoạch.

Đến thời điểm này, 2 huyện Mường Nhé và Nậm Pồ đã thực hiện di chuyển và bố trí, sắp xếp ổn định cho gần 900 hộ thuộc 31 điểm bản tăng 269 hộ so với cùng kỳ năm 2016, đạt 82% tổng số hộ và dự ước đến hết năm 2017 thực hiện đạt trên 90% tổng số hộ./.
 

 

Anh Thu/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.