.

Điện Biên: 55,3% thôn, bản đạt chuẩn văn hóa

Thứ Ba, 05/12/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Xác định cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có vị trí quan trọng, nòng cốt rất quan trọng, Ban Chỉ đạo phong trào đã chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên triển khai đăng ký danh hiệu thôn, bản, phố văn hóa và tham gia cuộc vận động bằng nhiều hoạt động phong phú, gắn xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Đội văn nghệ xã Thanh Minh, TP. Điện Biên Phủ biểu diễn phục vụ nhân dân.
Đội văn nghệ xã Thanh Minh, TP. Điện Biên Phủ biểu diễn phục vụ nhân dân.

 

Trong năm 2017, các hoạt động văn hóa được tổ chức phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Phong trào văn hóa văn nghệ  quần chúng được duy trì và phát triển với 1.273 đội văn nghệ, tổ chức 3.715 buổi biểu diễn, phục vụ gần 700 ngàn lượt người xem.

Để tăng cường công tác chỉ đạo và có căn cứ bình xét, công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, bản, phố văn hoá đảm bảo chính xác, công bằng, phù hợp với điều kiện cụ thể từng vùng có chất lượng, Ban Chỉ đạo cấp huyện, thị, thành phố đã phân công các thành viên phụ trách cơ sở thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở thực hiện kế hoạch đã đề ra. Hiện nay, toàn tỉnh có 1.003/1813 thôn bản, bản đạt tiêu chuẩn văn hóa, chiếm 55,3%; 73.236 gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, chiếm 62%, tăng 5,8% so với năm 2016.

Bên cạnh đó, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa cũng được quan tâm chỉ đạo. Lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh đã hưởng ứng và thực hiện tốt các tiêu chí về nếp sống văn hoá, văn minh công sở, văn hóa giao thông, không uống rượu, bia trong ngày, giờ làm việc; nêu cao vai trò, chức trách của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao, phấn đấu xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; đồng thời phát động các phong trào như: phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo”, phong trào “Thi đua yêu nước”... Kết quả, có 1.155 cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa, chiếm 89,7%; 7/14 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, đạt 50%.

 

Lường Hương/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.