.

Điều chỉnh lương hưu với lao động nữ từ năm 2018 là bất bình đẳng, vì sao?

Thứ Hai, 06/11/2017, [GMT+7]

Ông Mai Đức Chính cho rằng quy định điều chỉnh lương hưu với lao động nữ có hiệu lực từ đầu năm2018 là bất bình đẳng, gây thiệt thòi cho lao động nữ.
 
Ông Chính, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động VN cho biết: Tổng liên đoàn Lao động VN đang đề nghị lên Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, đề nghị tạm dừng thực hiện khoản 2 điều 56 của Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) 2014 về điều chỉnh cách tính lương hưu, giống như từng tạm dừng thực hiện điều 60 Luật BHXH trước đây.

Sau đó, nếu Quốc hội chấp thuận, sẽ có nghị quyết không thực hiện quy định này nữa để nghiên cứu sửa đổi Luật BHXH 2014.
 

1
 Ông Mai Đức Chính, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động VN


Luật BHXH 2014 có quy định về điều chỉnh cách tính lương hưu. Trước đây lao động nữ đủ 55 tuổi, nam đủ 60 tuổi và có đủ số năm tham gia BHXH (nam 30 năm, nữ 25 năm) sẽ được hưởng lương hưu mức tối đa 75% lương bình quân khi còn đang làm việc.

Công thức tính là nếu đủ tuổi nghỉ hưu và có 15 năm tham gia BHXH sẽ được nhận lương hưu bằng 45% lương bình quân, sau đó cứ đóng thêm 1 năm BHXH thì lương hưu tăng thêm 2% lương bình quân với nam và 3% với lao động nữ.

Theo cách tính mới của Luật BHXH 2014, nam phải tham gia BHXH đủ 35 năm, nữ 30 năm mới được hưởng lương hưu mức tối đa là 75% lương bình quân như kể trên. Do thời gian kéo dài nên phải sửa công thức tính.

Theo đó, thêm 1 năm tham gia BHXH (sau 15 năm đầu tiên) thì lao động nữ được cộng thêm 2% lương bình quân vào lương hưu (thay vì cộng 3% như trước). Như vậy, lao động nữ nghỉ hưu từ 1-1-2018 với điều kiện đủ tuổi và đóng BHXH 25 năm như tiêu chuẩn trước đây chỉ được nhận lương hưu bằng 65% lương bình quân, giảm 10% so với người nghỉ hưu vào 31/12/2017. Rõ ràng sẽ là rất thiệt thòi.

Khi xây dựng quy định này của Luật BHXH 2014, ông Chính cho biết các bên làm luật có đề ra lộ trình thực hiện với lao động nam, nhưng lại không có lộ trình với lao động nữ. Đây cũng là điều chưa công bằng.

Trong một vài ngày tới, ông Chính cho biết Quốc hội sẽ có phiên giám sát tối cao về bình đẳng giới, chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động VN sẽ có báo cáo về hai vấn đề: lương hưu đối với lao động nữ và tình hình doanh nghiệp có xu hướng cho người lao động trên 35 tuổi nghỉ việc.

Ông Chính cho rằng nếu nói riêng vấn đề lương hưu với lao động nữ thì quy định khiến lương hưu của lao động nữ bị giảm từ 1-1-2018 tới không chỉ thể hiện sự bất bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ, mà bất bình đẳng cả giữa người về hưu từ 31/12/2017 và người về hưu từ 1/1/2018./

 

Theo VOV

.
.
.
.
.