.
Điện Biên :

"Cần coi nhiệm vụ CCHC là nội dung quan trọng trong lĩnh vực chuyên môn"

Thứ Bảy, 11/11/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính Phủ tại buổi làm việc ngày 10/11 với UBND tỉnh về  công tác Cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; các cấp, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện. Nội dung cải cách thể chế được thực hiện có hiệu quả; các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND các cấp ban hành cơ bản tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với điều kiện thực tế.

1
Đồng chí Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên BCĐ Cải cách hành chính của Chính Phủ tại buổi làm việc với UBND tỉnh Điện Biên.

 

Công tác CCTTHC được thực hiện đầy đủ từ việc kiểm soát Thủ tục hành chính, công bố, công khai niêm yết thủ tục hành chính (TTHC), tiếp thu xử lý các kiến nghị về TTHC để giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức cơ bản đảm bảo thời gian, yêu cầu theo quy định, qua đó được cá nhân, tổ chức đánh giá cao.

Trong 9 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã công bố hơn 750 thủ tục hành chính, công bố mới 462 thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung  hơn 200 thủ tục hành chính; bãi bỏ 81 thủ tục hành chính.

Đến nay, tổng số thủ tục hành chính đang có hiệu lực trên địa bàn là gần 1.800 thủ tục. Việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị hành chính các cấp được đẩy mạnh và duy trì.

Đến nay, 100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện, xã thành thập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để tiếp nhận, trả kết quả TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại đơn vị, địa phương…

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn kiểm tra CCHC của Chính phủ đã tham gia ý kiến về những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC của tỉnh, như: Việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 còn chậm; CCTTHC của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thường xuyên đổi mới, nhất là đối với đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa; việc phối hợp giải quyết TTHC liên thông giữa các cơ quan hành chính các cấp còn chậm…  

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính Phủ đề nghị Điện Biên cần khắc phục khó khăn, thực hiện tốt công tác CCHC trong tình hình mới; nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác CCHC; các cơ quan, đơn vị phải chủ động trong trong triển khai, thực hiện các nội dung, nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch đề ra; coi nhiệm vụ CCHC là nội dung quan trọng trong lĩnh vực chuyên môn.

 

Hương Trà/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.